Archiv

Město chystá revitalizaci sídliště Riviera

Statutární město Frýdek-Místek investuje do modernizace sídlišť. Před necelými dvěma lety dokončilo přeměnu nejlidnatějšího sídliště Slezská, která stála přes 240 milionů korun. Město tehdy investovalo zejména do úprav veřejného prostranství a opravy jednoho domu, který z celého sídliště vlastní. Náklady činily 105 milionů korun, z toho více než 78 milionů získalo město zpět formou evropské dotace. Nyní je záměrem města modernizace sídliště Riviera v Místku.

Sídliště Riviera bylo vybudováno v sedmdesátých letech minulého století, v dnešní době již neodpovídá požadavkům jak na účelnost, tak ani vzhled klidových zón u obytných domů. „Chceme vylepšit jeho funkčnost i vizuální stránku. Na sídlišti je nedostatek parkovacích míst, chodníky i komunikace jsou zastaralé a nevyhovující je také řešení vnitrobloků se zbytečnými zídkami a degradovanou, převážně asfaltovou plochou. Abychom získali ucelenou představu o přeměně sídliště, necháváme zpracovat studii, která navrhne řešení využití veřejných ploch pro parkování, sport, odpočinek i veřejnou zeleň,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Cílem studie je komplexní revitalizace sídliště Riviera, které je ohraničeno ulicemi 28. října, Bezručova a Beskydská. Měla by poskytnout ucelený přehled o místech vhodných pro dobudování parkovišť, dětských hřišť i sportovišť, ale také navrhnout výstavbu stání pro kontejnery a úpravu chodníků, komunikací i zeleně. To vše tak, aby změny byly nejen účelově, ale také vizuálně přínosné. Obsahovat bude mimo jiné popis návrhů na přeměnu sídliště rozvrženou do etap, odhad investičních nákladů i návrh dalšího postupu projektové a inženýrské přípravy. Studie bude sloužit jako plnohodnotný podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a bude ji možné použít také jako podklad při žádosti o dotace na regeneraci panelových sídlišť.

„Zpracovatelé studie budou v jisté fázi rozpracovanosti brát na vědomí i návrhy na vylepšení této lokality od místních občanů. Zasílat je budou moci na e-mail sidliste@frydekmistek.cz. Pokud budou podnětné a realizovatelné, budou zapracovány do studie. Vítány budou například návrhy na vybudování nových chodníků v místech vyšlapaných pěšin, na doplnění mobiliáře, od laviček, přes stojany na kola, až po odpadkové koše, ale také návrhy na nová parkovací místa a podobně,“ řekl náměstek primátora Jiří Kajzar.

„Zapojení občanů do plánované revitalizace sídliště vnímám jako přínosné. Oni sami ví nejlépe, co je potřeba změnit, co opravit, co upravit a zmodernizovat tak, aby byli v rámci možností v konečném důsledku co možná nejvíce spokojeni. Měli by mít tedy možnost, sdělit své návrhy na vylepšení prostředí, ve kterém žijí,“ konstatoval primátor Pobucký s tím, na výše zmíněný e-mail mohou zasílat své návrhy i obyvatelé ostatních sídlišť na území města.

Studie modernizace sídliště Riviera by měla být zpracována do září.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
19.04.2017 14:32
Počet zhlédnutí: 2 658