Archiv

Kotlíkové dotace a Dešťovka – seminář pro veřejnost

Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a Moravskoslezským krajem pořádá seminář pro veřejnost k úspoře energií, zateplení, změně způsobu vytápění i efektivního hospodaření s vodou v rodinných domech. Konat se bude 14. června od 14 do 17 hodin ve velké zasedací místnosti frýdeckého magistrátu na ulici Radniční 1148.

Zájemci z řad široké veřejnosti se na semináři dozví aktuální informace k programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva, Nová zelená úsporám a Dešťovka. Mimo to zájemci získají informace o dotačním programu statutárního města Frýdek-Místek na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí. Odborníci z oboru na místě poskytnou také individuální konzultace a poradenství.

Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího ohlášení či rezervace místa. Seminář je bezplatný.

Pozn.:   Statutární město Frýdek-Místek již několik let poskytuje dotace na změnu způsobu vytápění, a to z vytápění pevnými palivy na vytápění plynem, elektrickou energií nebo tepelným čerpadlem. Žádat o ně mohou fyzické i právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území města. Tomu, kdo přejde z vytápění tuhými palivy na vytápění plynem nebo elektřinou, poskytujeme dotaci do výše 20 tisíc korun. Při změně způsobu vytápění na vytápění za pomocí tepelného čerpadla, jako náhrady za vytápění pevnými palivy, může být žadateli poskytnuta dotace až do výše 70 tisíc korun. Přispíváme také na vybudování zařízení pro skladování propanu určeného k vytápění rodinných domků. V tomto případě mohou občané města bydlící mimo dosah plynovodu získat příspěvek od města až 70 tisíc korun.  Žádosti o dotace město přijímá do 30. června. Celková částka určená pro poskytování dotací v rámci dotačního programu pro rok 2017 činí 965 700 korun. Více informaci na webových stránkách města v sekci odboru životního prostředí a zemědělství

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
05.06.2017 13:21
Počet zhlédnutí: 4 437