Archiv

Město investuje do oprav svých bytových domů

Statutární město Frýdek-Místek hodlá v příštích letech vynaložit vyšší finanční prostředky na opravy a úpravy svých bytových domů. Kromě zateplení a výměny oken jsou nutné také výměny rozvodů, ať už elektřiny, vody nebo odpadu.

Město má ve své správě 1312 bytů v 50 domech, z toho je 9 domů zvláštního určení s celkem 350 byty. „Na velké opravy a odstranění zanedbanosti bytového fondu je zapotřebí zhruba 360 milionů korun. Vyplývá to z koncepce schválené letos v březnu zastupiteli města. V rámci zateplování bytových domů se snažíme získat evropské dotace, což se nám ve většině případů velice dobře daří. V nejbližší době čeká výměna oken a zateplení polyfunkční dům na ulici Malý Koloredov v Místku, kde se nachází 130 bytů a podobné úpravy jsou v plánu také v domě zvláštního určení Na Aleji ve Frýdku. V současné době řešíme také výměnu odpadního potrubí ve věžovém domě na ulici Komenského,“ přiblížil náměstek Jiří Kajzar s tím, že město hodlá postupně, v návaznosti na dostupné finanční prostředky, investovat i do úprav jednotlivých bytů. Dle vypracované koncepce budou stát město přes 100 milionů korun. 

V městských bytových domech působí domovníci, kteří komunikují s městem, předávají požadavky na úpravy společných bytových prostor, požadavky nájemníků na úpravy v bytech, ale také dohlížejí na pořádek nebo kontrolují, zda v bytě bydlí opravdu osoba, která v něm bydlet má.  Ve Frýdku působí 20 a v Místku 18 domovníků.

„V minulých dnech jsme domovníky sezvali na magistrát, abychom jednak informovali o připravovaných akcích, ale také, abychom se od nich dozvěděli, co je nejvíce trápí. Ukázalo se, že domovníci volají po znovu zavedení Domovních řádů, které by jasně definovaly práva, ale také povinnosti nájemníků v obecních bytech. Výtržnictví a bezohlednost nájemníků nebude město tolerovat,“ dodal náměstek Kajzar, který hodlá setkání zástupců města s domovníky pořádat opakovaně.

 

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
08.06.2017 08:37
Počet zhlédnutí: 5 430