Archiv

FÁMA: V arboretu byly na posezeních použity nejlevnější dřevěné sedáky.

FAKTA: Není pravdou, že na pergoly, zábradlí nebo sedáky byly použity nejlevnější materiály. V architektonickém zpracování atypických posezení v arboretu byl kladen důraz na použití přírodních místních materiálů, což jsou kámen a dřevo, s cílem vytvoření co nejdůvěryhodnějšího přírodního stylu. Na sedáky bylo použito tvrdé dubové dřevo, které bylo instalováno již na podzim, takže v zimě prošlo zatěžkávací zkouškou a stále jí prochází. Po létě bude stav dřevěných prvků vyhodnocen. Pokud by praskliny na sedácích či opěradlech významným způsobem narušily funkčnost nebo bezpečnost, budeme apelovat na nápravu v rámci reklamace. Celé dílo je pravidelně kontrolováno, veškeré závady sledovány, reklamovány a odstraňovány, jako na každé novostavbě.

Pro upřesnění, celková cena sedáků a opěradel z tvrdého dubového dřeva na posezeních včetně nákladů na jejich montáž činí 43 127 korun s DPH (0,33%) z celkového nákladu 13 077 000 korun. Dotace z Ministerstva životního prostředí činila více jak 3,59 milionu. Na pořízení mobiliáře se ale dotace nevztahovala, byl hrazen v plné výši městem.

Je v zájmu města, aby byli návštěvníci arboreta spokojeni, aby si vychutnali přírodní prostředí, s co možná nejomezenějším počtem prvků z plastu, které by vypadaly až příliš dokonale a uměle, i odpadkové koše mají dřevěný obal. Opakujeme, že celé dílo je pravidelně kontrolováno a závady jsou operativně řešeny v rámci reklamace.

 

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
16.06.2017 12:16
(Aktualizováno: 16.6.2017 12:20)
Počet zhlédnutí: 3 500