Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

V Chlebovicích panuje spokojenost

Nižší účast na hovorech s občany než v poslední době, hladký průběh a potlesk na závěr, to vše jsou signály, že městská část Chlebovice je v této chvíli spokojena, jak se této lokalitě frýdecko-místecká radnice věnuje. Momentálně se zde řeší projekty školní tělocvičny a kanalizačních přípojek.
03.12.2017 13:40
Počet zhlédnutí: 5637

K oběma tématům proběhly prezentace odboru investic, v nichž byla vysvětlena většina otázek. Po předcházejících debatách byla pro místní novou tělocvičnu vybrána varianta nástavby budovy mateřské školy, se spojovacím krčkem, aby byla dostupná „suchou nohou“. Radislav Basel, vedoucí investičního odboru, seznámil s projektem a harmonogramem dalšího postupu, kdy se v příštím roce počítá se zpracováním projektové dokumentace a vyřízením projekční činnosti spolu s přeložkami a příslušnými povolovacími procesy.

U projektu kanalizačních přípojek byla znovu zopakována příslušná platná legislativa nakládání s odpadními vodami. „Jsou tři legální způsoby. Tím nejjednodušším, nejlepším technicky, provozně i ekonomicky je odvádění splašků do kanalizace, což je právě smyslem projektu – vybudovat novou síť, která by tento způsob umožňovala. Vlastní čističky vod mají často omezenou platnost, vodotěsné žumpy se musí vyvážet, historicky povolené trativody jsou již dneska nelegální a nelze je znova zlegalizovat. Připomínám, že jde o legislativu státu, nikoliv města, které ji nemůže změnit,“ vysvětloval Radoslav Basel.

„V Chlebovicích by mohly být až tři stovky přípojek. Město vybuduje kanalizační stoku a vybuduje na své náklady odbočku zakončenou šachticí. Kromě veřejné části přípojky půjde na náklady města i projektová dokumentace pro soukromou přípojku,“ zopakoval náměstek primátora Pavel Machala, který má tuto okrajovou část města na starosti. Ten seznámil i s dalšími plány investic (chodník před školou, dovybavení fotbalového areálu), které se rozběhnou na jaře, a potěšil rovněž zprávou, že městská KulturaFM by měla pro příští rok mít vlastní promítač na letní kino, který zajistí promítání i v okrajových částech města. Dočkal se i podnětu v podobě požadavku na označení ulic.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Obrázky

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)