Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

Vytvořili jsme internetový "portál občana" www.uradfm.cz

V Programovém prohlášení Rady města Frýdek-Místek pro volební období 2014–2018 v oddíle Transparentnost a veřejné zakázky stojí závazek zprovoznit několik internetových portálů, které přinesou snadnou dostupnost informací pro občany i firmy. K již vytvořeným portálům www.smlouvyfm.cz, www.zakazkyfm.cz, www.rozpocetfm.cz od února přibude www.uradfm.cz, přezdívaný „Portál občana“.
12.02.2018 15:48
Počet zhlédnutí: 3509

„Všechny tyto platformy naleznou lidé na hlavním webu města www.frydekmistek.cz. Odkazy jsou jednoznačné, takže každý bez problémů najde přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek-Místek, uzavřené smlouvy nebo rozpočet. Přímý dálkový přístup pak dává uživatelům po registraci možnost těžit z těchto systémů, aniž by museli se vším neustále obíhat radnici. Tento trend chceme nabídnout i občanům, ale musíme si přiznat, že i když stát deklaruje neustále stejnou snahu, nevytváří dosud potřebné legislativní podmínky, aby lidé na úřady skutečně museli co nejméně. Jsme tedy v možnostech omezeni, na druhou stranu ale jsme připraveni držet mezi prvními krok v tom, co nám zákony umožní. Portál občana chceme neustále rozvíjet a přidávat další užitečné možnosti,“ ujistil náměstek primátora Pavel Machala.

V první fázi Portál občana usnadní lidem vyřídit dvě povinnosti, a sice místní poplatky, které lze vyřešit pomocí úplného elektronického podání – konkrétně Chci přihlásit nebo odhlásit psa nebo Chci přihlásit nebo odhlásit komunální odpad. „Asi největším bonusem je v této chvíli pro občana úplný přehled o platebních povinnostech vůči magistrátu a možnost zaplatit další období přímo kartou přes platební bránu,“ sdělil primátor Michal Pobucký.

Občané se ovšem musí nejdříve do systému zaregistrovat. To provedou elektronicky pomocí formuláře, kde vyplní povinné základní údaje. Po úspěšné registraci bude účet ještě neaktivní, protože ze zákona (bohužel – snad se legislativa změní) k aktivaci účtu musí být totožnost ověřena na níže uvedeném pracovišti Magistrátu Frýdek-Místek. Po ověření totožnosti na finančním odboru, nejlépe občanským průkazem, obdržíte, pokud se budou vámi zadané údaje shodovat, přístupové údaje k vašemu účtu a budete moci začít naplno využívat služeb elektronického portálu města.

Magistrát Frýdek-Místek

FINANČNÍ ODBOR

Oddělení místních daní a poplatků

vedoucí oddělení

E-mail: mojziskova.dagmar@frydekmistek.cz

Telefon: 558 609 162

Ulice: Radniční 1148

Město: Frýdek-Místek

Kancelář: 103

Budova: Frýdek – Radniční 1148

Podmínkou pro registraci do Portálu občana je samozřejmě souhlas ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů:

„Souhlasím jako subjekt údajů ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním mých osobních údajů, které jsem zde uvedl v rámci registrace na Portálu občana pro účely registrace a provádění služeb v rámci Portálu občana a které uvádím výše a také se zpracováním údajů shromážděných či generovaných při mém využívání Portálu občana. Portálem občana se rozumí webová služba Statutárního města Frýdek-Místek, dostupná na internetových stránkách https://www.uradfm.cz/portal.

Souhlas uděluji správci osobních údajů, tj. provozovateli Portálu občana, Statutárnímu městu Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 118, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643, na dobu trvání mé registrace na portálu.

Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že poskytnuté osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a zavazuji se správci písemně oznamovat jakoukoliv změnu uvedených osobních údajů.

Beru na vědomí, že poskytnutý souhlas jsem oprávněn kdykoli odvolat, a to formou žádosti o zrušení registrace na Portálu občana učiněnou osobně v sídle správce.“

Pokud si první dvě vytvořené „životní situace“ prohlédnete, dozvíte se aktuálně například, že „dle vyhlášky jsou pro rok 2018 zachovány sazby poplatku ze psů pro držitele psa ve stejné výši. Stejně tak osvobození a úlevy zůstaly zachovány ve stejném rozsahu jako v roce 2017“. Podobně je tomu u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

„Portál plánujeme rozšiřovat o další služby, nechceme, aby sloužil jen k vyřizování povinností vůči městu. Jeho prostřednictvím budeme mít možnost zasílat hromadné zprávy přes sms nebo e-maily a ještě v letošním roce chceme přes něj zprovoznit vyvolávací systém na konkrétní hodinu, aby lidé například nemuseli čekat dlouhé hodiny na občanský průkaz nebo pas. Nutno připomenout, že i dnes mají možnost domluvit si konkrétní datum a čas telefonicky, ale zvolit si vše sám v jakoukoliv dobu elektronicky je zase posun. Jsou to jen takové první vlaštovky proklamované elektronizace úřadů, která je spíš hudbou budoucnosti, ale hlavní je, že pokud přijde nějaká smršť příslušné legislativy, my jsme připraveni, aby vše, co půjde, mohli občané využívat co nejdříve na maximum,“ uzavřel náměstek primátora Pavel Machala.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Obrázky

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)