Archiv

Město každoročně podporuje projekty ze zdravotní a sociální oblasti

Radní města na svém posledním jednání schvalovali peníze do sociální oblasti. Neinvestiční dotace přesahující tři miliony tři sta tisíc korun musí posvětit ještě zastupitelé, kteří zasednou koncem února.

Z rozpočtu města je navrženo uvolnit přes 1,7 milionů korun. Z toho jeden milion je určen pro nemocnici, která za peníze hodlá koupit novou sanitku. „Město v minulosti uzavřelo s nemocnicí smlouvu o spolupráci, ve které se zavázalo každoročně finančně přispět na pořízení zdravotnické techniky,“ připomenul primátor Michal Pobucký.  Dalších dvě stě tisíc by mělo být uvolněno na provoz SeniorPointu, který zde vznikl jako první v Moravskoslezském kraji již v roce 2013 a od té doby je plně využíván. Neinvestiční dotace by měla získat i pobytová zařízení mimo město, do kterých jsou z důvodu naplněné kapacity v místních zařízeních umísťováni občané Frýdku-Místku.

Z programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví by mělo být uvolněno osm set tisíc korun. Cílem programu je rozvoj zdravotní a následné péče, výchova ke zdraví, vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených i podpora projektů zaměřených na poskytování mobilní paliativní péče. „Navrhujeme podpořit projekt mobilní hospicové péče pro děti a dospělé, dále projekt na zajištění komfortu a intimity při zdravotním vyšetření, kdy nemocnice hodlá zakoupit vyšetřovací lehátka a teleskopické zástěny. Finance na částečnou úhradu nákladů v rámci nákupu vybavení pro klienty Domu pokojného stáří by měla získat i Charita. Celkem je navrženo zastupitelům ke schválení dvacet projektů,“ vyjmenoval náměstek primátora Richard Žabka, který má sociální oblast ve své kompetenci.

Zastupitelé budou schvalovat i dotace z programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby.Z programu navrhujeme rozdělit zhruba osm set tisíc korun na projekty, které pomohou zdravotně postiženým a sociálně znevýhodněným ke zkvalitňování života a začleňování do společnosti. Například společnost ADRA by mohla získat přes tři sta tisíc na dobrovolnické programy a sociální šatník, Podané ruce sto tisíc na koordinaci a provoz canisterapie ve městě a podobně,“ doplnil Richard Žabka.

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
19.02.2018 14:04
(Aktualizováno: 19.2.2018 14:14)
Počet zhlédnutí: 4 145