Archiv

Pokračujeme v revitalizaci bytového fondu

Po úspěšných realizacích investičních akcí u domů s pečovatelskou službou na ulici Sadová a 17. listopadu se v únoru podařilo dokončit další revitalizaci bytového fondu v rámci akce Úspory energie v bytových domech ul. Na Aleji č. p. 82.

 

„Předmětem stavebních prací na bytovém domě s funkcí domova pro seniory bylo kompletní zateplení obálky budovy s cílem dosažení úspory energie. Stávající dřevěná okna včetně meziokenních vložek a balkonové dveře jsou vyměněny za nové plastové výplně s podstatně lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Obvodové stěny objektu jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vaty a povrchovou úpravou ze silikonové omítky se zatíranou strukturou. Sokl je opatřen izolací z polystyrénu s povrchovou úpravou mozaikovou omítkou na bázi akrylátových pryskyřic. Střecha je přiteplena a souvrství střechy je uzavřeno hydroizolační vrstvou,“ popsal část prací náměstek primátora Jiří Kajzar, který má na starosti investiční odbor.

„Senioři určitě rovněž ocení nové venkovní parapety a horizontální žaluzie do oken. Také na lodžiích je provedena nová skladba podlahy včetně dlažby a nového hliníkového zábradlí se skleněnou výplní. Ke každému bytu je osazen na lodžii sušák na prádlo. Nově je upraven také vstup do objektu s přístupem z chodníku rampou a třemi schůdky, čisticí zóna a nové dveře do kolovny. Pouze prosklená stěna s vchodovými hliníkovými dveřmi zůstala stávající bez výměny, protože vyhověla energetickému posouzení,“ doplnil náměstek primátora Richard Žabka za odbor sociálních služeb.

Rozsáhlá investiční akce byla zahájena v polovině července, práce se i z důvodu nevhodných klimatických podmínek protáhly až do února. „Předpokládaná cena díla šplhala k 24 milionům, podařilo se ji ale vysoutěžit a zrealizovat pod 19 milionů. Navíc je akce spolufinancována z prostředků Evropské unie, a to Evropského fondu pro regionální rozvoj. Poskytovatelem dotace je ministerstvo pro místní rozvoj, z dotačního titulu s názvem Integrovaný regionální operační program požadujeme přes pět milionů korun. Loni jsme v rámci něj již obdrželi zhruba 2,5 milionu na akci „Dům č.p. 799, ul. Čs. armády – výměna oken, zateplení fasády“, o téměř sedm milionů korun máme zažádáno u DPS na ulici 17. listopadu, v průběhu dubna bude zažádáno o platbu na projekt „Úspory energie v bytových domech – ul. Sadová č.p. 604, 605 a 606“, ve hře máme navíc ještě Malý Koloredov,“ potvrzuje výčtem dotovaných staveb primátor Michal Pobucký, že Frýdek-Místek patří coby město k nejúspěšnějším žadatelům.

S evropskými dotacemi souvisí i zajímavost realizace bytového domu Na Aleji, který byl ve zpracovaném ornitologickém posouzení identifikován jako významné hnízdiště chráněného živočišného druhu rorýsa obecného, a proto muselo být na fasádě po zaslepení ventilačních otvorů osazeno 24 ks hnízdících budek vždy se třemi vletovými otvory, aby byla zachována možnost zahnízdění odpovídajícího množství párů ptáků. Splnění této povinnosti je přímo uvedeno v podmínkách pro získání dotačních prostředků.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
26.03.2018 13:39
Počet zhlédnutí: 4 184