Archiv

S ministrem o obchvatu i mostech

Několikrát se změnilo plánované obsazení i čas, ale nakonec se dnes primátor Michal Pobucký a náměstek pro dopravu Karel Deutscher na trase obchvatu Frýdku-Místku v oblasti přírodní památky u koryta řeky Morávky se členem vlády potkali. Spolu se zástupci Ředitelství silnic a dálnic, kteří zde už oficiálně potvrdili, že stavba obchvatu bude zahájena 22. května slavnostním poklepáním základního kamene, nad plány stavby debatovali s ministrem zemědělství Jiřím Milkem.

„Budovat obchvaty je nutnost. Města jsou dopravně přeplněna, což jsme si vyzkoušeli při cestě na toto místo,“ řekl hned po příjezdu ministr Milek, který měl „to štěstí“, že si projel Frýdkem-Místkem zrovna v den, kdy si řidiči procházeli zatěžkávací zkouškou poté, co v jeden čas probíhají stavební práce snad na všech výpadovkách ve městě, které jsou v péči kraje. Jeho zástupce Ivo Muras, který se schůzky rovněž zúčastnil, pochválil město za aktivní přístup při přípravě obchvatu. „Tím, že město pomáhalo s výkupy pozemků a dokrylo část prostředků z vlastních zdrojů, ušetřily se v přípravě dva roky,“ pochválil frýdecko-místeckou radnici Ivo Muras, vedoucí krajského odboru dopravy. U tématu výkupu pozemků a potřebnosti lepších zákonů a pravomocí státních institucí, které jsou v tomto směru příliš svázány, primátor Michal Pobucký přidal konkrétní typickou absurdní situaci. „My jsme ve městě rozšířili četnost sečení našich travnatých ploch a o to více se teď občané diví, že také nekosíme některou doprovodnou zeleň u silnic, která ovšem není v našem majetku. S Ředitelstvím silnic a dálnic jsme se dohodli, že bychom určité pozemky převzali, abychom i ty mohli udržovat, ale ze státní mašinérie nakonec vypadlo, že bychom je museli získat v dražbě,“ vylíčil primátor Michal Pobucký. Ten s Karlem Deutscherem vysvětloval ministrovi ještě důležitost dvou napojovacích mostů, které v rámci někdejších projektových úspor za ministra Bárty z obchvatu vypadly. „U zakázky v řádu miliard někomu stálo za to vyhodit mosty za šedesát milionů, ale pro město jsou velmi důležité, pro osobní dopravu, cyklisty i chodce. My je chceme vybudovat, dobrovolně se nabízíme jako budoucí vlastník, který se o ně bude starat, ale rádi bychom získali dotace na jejich realizaci. Projekty na ně existují, a proto by byla škoda nepostavit je současně s obchvatem při jednom stavebním ruchu,“ vysvětloval Karel Deutscher. Zdůraznil, že po všech těch letech, kdy padlo v roce 1996 strategické rozhodnutí o trase obchvatu, občané už naprosto nedokážou pochopit dosud trvající obstrukce aktivistů, kteří se snaží znovu a znovu vracet problém na samotný začátek. „Samozřejmě nelze začínat od začátku, ty nutné procesy představují spoustu let a investovaných prostředků, nedávalo by to žádný smysl. Kudy jinudy by měl obchvat vést? Musíme chránit nejen přírodu, ale i občany,“ prohlásil na závěr ministr Jiří Milek.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
25.04.2018 23:20
Počet zhlédnutí: 4 982