Archiv

Poděkování statutárnímu městu Frýdek-Místek za poskytnutí neinvestiční dotace

Nejen v krizových situacích, ale i v běžném životě prožívají mnozí z nás okamžiky osamělosti. Dobrovolnické programy ADRA se zaměřují na seniory, osoby s postižením, děti v dětských domovech nebo pacienty v nemocnicích. Dobrovolníci je navštěvují v přijímacích organizacích a chodí s nimi na procházky, čtou a naslouchají jim.

V současné době naše Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek spolupracuje s celkem 9 přijímajícími organizacemi ve Frýdku-Místku – Domov pro seniory, p. o., Beskyd DZR, o. p. s., Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o., Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, p. o.,  Náš svět, p. o., (pobočka Anenská), Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., Hospic Frýdek-Místek, p. o., ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o. a Domov Přístav Frýdek-Místek. Dále realizujeme 5 vlastních programů – Dobrovolníci v domácnostech seniorů, Studentský dobrovolnický klub ADRA, Charitativní obchůdky (ve městě jsou čtyři), sociální šatník a Dobrovolníci v domácnostech u lidí se zdravotním postižením. Poslední program se teď rozjíždí a je převážně zaměřen na děti s poruchou autistického spektra. Na území města Frýdku-Místku nyní působí cca 170 dobrovolníků. CHCETE ROZŠÍŘIT NÁŠ TÝM A POZNAT NOVÉ LIDI I PROSTŘEDÍ? Kontaktujte Irenu Blablovou, tel.: 739 320 717; www.adrafrydekmistek.cz.

Návštěva dobrovolníka je ZDARMA. Dobrovolníci vykonávají svou činnost také zdarma, avšak s výkonem jejich činnosti je spjata řada nákladů. Naše dobrovolnické centrum jim poskytuje potřebné organizační i materiální zázemí – školí je, realizuje supervize, hradí jim pojištění a náklady spjaté se zahájením jejich dobrovolnické činnosti atd. 

Dobrovolnické programy by z tohoto důvodu nemohly fungovat bez podpory města. Velice děkujeme za finanční podporu zástupcům statutárního města Frýdek-Místek, kteří nám i pro rok 2018 schválili neinvestiční dotaci. VAŠÍ POMOCI SI NESMÍRNĚ VÁŽÍME.

Bc. Gabriela Slívová
Dobrovolnické centrum ADRA

 

MM F-M
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
18.06.2018 14:37
(Aktualizováno: 18.6.2018 14:46)
Počet zhlédnutí: 2 948