Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

Povinnosti vlastníků veřejné zeleně

Pro zvýšení vzhledu a estetičnosti, snížení množství alergenů, zlepšení rozhledových poměrů v křižovatkách a eliminaci klíšťat ve statutárním městě Frýdek-Místek, se Zastupitelstvo města Frýdku-Místku usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku, která stanovuje podmínky pro zajištění ochrany a údržby veřejné zeleně na území statutárního města Frýdku-Místku, které je tvořeno katastrálním územím Frýdek, Místek, Chlebovice, Lískovec u Frýdku-Místku, Lysůvky, Panské Nové Dvory a Skalice u Frýdku-Místku.
28.06.2018 10:59
(Aktualizováno: 19.7.2018 08:21)
Počet zhlédnutí: 2194

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, která nabyla účinnosti dne 1. 4. 2018, je umístěna v příloze pod tímto článkem a stanovuje vlastníkům veřejné zeleně udržovat tuto zeleň, resp. travnaté plochy formou sečí, a to minimálně 2x ročně, kdy 1. seč musí být provedena do 30. 6. příslušného roku a další seč do 30. 9. příslušného roku.

Po provedené seči je vlastník veřejné zeleně povinen zajistit odvoz posečené trávy nejpozději do 3 dnů od provedení seče, pokud nebude při pokosu použita technologie mulčování.

Z této obecně závazné vyhlášky dále vyplývá zákaz poškozování a znečišťování trávníků, záhonů a ostatní veřejné zeleně, vjíždět vozidly do ploch veřejné zeleně a parkovat na nich. Mezi zákazy patří také jakékoli úpravy a výsadby na pozemcích veřejné zeleně, pokud sám vlastník nebo osoba jím pověřená nerozhodne výsadbu provést na svém pozemku.

Dohled nad plněním výše uvedených povinností vykonává Městská policie Frýdek-Místek a porušování této obecně závazné vyhlášky je postihováno formou ukládání pokut dle zákona o přestupcích.

Odbor životního prostředí a zemědělství žádá vlastníky pozemků veřejné zeleně, aby na svých pozemcích zabezpečili údržbu zeleně v souladu s touto vyhláškou, zlepšili životní prostředí a podmínky pro občany žijící na území statutárního města Frýdku-Místku, podíleli se na příjemném vzhledu města a předcházeli tak uložení pokut za porušení této obecně závazné vyhlášky.
 

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Obrázky

Přílohy

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
1.82 °C
-1.87 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)