Archiv

Odvolaný jednatel dopravního podniku ukázal cestu městu k 36 milionům korun

Rada města Frýdku-Místku jako příslušný orgán jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik Frýdek-Místek, s.r.o. učinila 28. června několik zásadních rozhodnutí, včetně odvolání dosavadního jednatele společnosti Jana Širce k 31. červenci. Ten ještě stihl potvrdit svou erudici tím, že městu ukázal cestu k 36 milionům korun.

Jan Širc totiž radní informoval o možnosti úprav tarifu MHD s využitím dotací, které vláda chystá pro vybrané věkové kategorie pro mladé do 26 let a pro seniory nad 65 let. „Nové slevy v jízdném se výjimečně týkají i MHD a nás se dotýkají poměrně zásadně, protože kromě města zajíždíme do 20 okolních obcí, což je důležitá podmínka pro to, abychom si sáhli na dotace ze strany státu na kompenzaci slev. Musíme pro to udělat několik zásadních kroků, změnit linky, tarif, ale pokud to uděláme, odhadujeme, že získáme příjem ve výši 36 milionů ročně. To je téměř polovina toho, co dnes platíme ČSAD. Přitom princip MHD zdarma zůstane zachován,“ vyrazil neinformovaným dech Jan Širc. I když nabízel úsporu městu, náměstek primátora Jiří Kajzar zareagoval kriticky: „Jednatel si nemůže shánět práci a vymýšlet si činnost, aby odůvodnil svou existenci. Zastupitelstvo mu to neuložilo, má se počkat do prosince, co bude nové zastupitelstvo po dopravním podniku chtít. Měl pracovat na minimalizaci nákladů.“ „Já si myslím, že to do jeho gesce patří, protože za obchodní jednání společnosti prostě zodpovídá Jan Širc,“ oponoval radní Jakub Míček, kterému se naopak myšlenka zalíbila. „Já se nemůžu s tou slevou srovnat. Je to model populistický, který přišel ze Slovenska, ubírá se pak vědě, výzkumu,“ dal najevo, že se filozoficky s vládním návrhem neztotožňuje, Marek Šimoňák. „Mě hlavně mrzí, že s něčím takovým nepřišlo ČSAD, i když na to mělo spoustu času, což jen dokazuje, že nemá žádný zájem městu šetřit finanční prostředky. Za mě bychom byli hloupí, kdybychom této možnosti nevyužili, když pro městskou pokladnu znamená plus 36 milionů ročně,“ řekl náměstek primátora Karel Deutscher. Ten se stal rozhodnutím valné hromady novým jednatelem. Za tuto funkci nebude pobírat mzdu, protože již zastává placenou funkci. Jan Širc, který bude vykonávat funkci ještě měsíc, provede personální změny ve společnosti takovým způsobem, aby byly minimalizovány personální náklady (propustí zaměstnance), a provede minimalizaci závazků společnosti kromě těch, které jsou nutné k zajištění provozu společnosti.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
01.07.2018 23:21
Počet zhlédnutí: 3 865