Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

Řidiči ČSAD jsou nespokojeni

Na sociálních sítích koluje vyjádření nespokojených řidičů ČSAD F-M. Obviňují v něm město z neřešení problémů kolem jízdních řádů, zejména výlukových, nebo točny na Rivieře.
03.07.2018 09:20
Počet zhlédnutí: 2560

Vyjádření města:

Ve vší úctě k řidičům, město projednává záležitosti kolem zajištění MHD se zástupci společnosti ČSAD Frýdek-Místek, konkrétně s vedoucím provozu nebo vedoucím osobní dopravy, což jsou partneři k jednání. V každé společnosti platí hierarchické uspořádání a v každé společnosti je také pověřená osoba oprávněná vést vyjednávání a závěry z něj zase předávat zpět. Vedoucí provozu a vedoucí osobní dopravy ČSAD městu tlumočí a předávají připomínky řidičů a zpětně by je měli informovat, jak se k jejich připomínkám staví město. Město všechny předané požadavky a připomínky ČSAD bere vážně a zabývá se jimi. Z prohlášení řidičů to ale spíš vypadá, že nemají informace od svého vedení, tedy vedení ČSAD.

V prohlášení řidičů je upozorňováno:

1. Z důvodů oprav silnic (krajských) dochází ke zpoždění spojů, proč k tomu nejsou vydány jízdní řády?

ČSAD poskytuje službu (MHD) městu, za kterou od města dostává desítky milionů korun za rok. Mělo by tedy mít zájem na tom, aby s touto služnou bylo spokojeno nejen město, ale hlavně cestující. V  kompetenci ČSAD je navrhovat různé změny a vylepšení pro zajištění MHD, s tím souvisí i vydávání  jízdních řádů.

ČSAD ale změnu jízdních řádů v souvislosti s opravami krajských komunikací, až na jednu výjimku, nenavrhlo. A na jeho obranu -  je to i docela logické. Opravy krajských komunikací ve městě byly rozděleny do etap, takže se pracovalo v různých časech na různých místech (úsecích). V návaznosti na tuto skutečnost se tedy měnily i dojezdové časy na jednotlivé autobusové zastávky. Vydat „výlukové“ jízdní řády by bylo složité nikoliv nemožné, ovšem je otázkou, zda by se v nich cestující vyznali a v jaké frekvenci by se takové jízdní řády musely obměňovat. Nepodceňujme inteligenci cestujících, předpokládejme, že ví, že když jsou někde práce na silnici, je to spojeno s omezením dopravy a tedy i delšími dojezdovými časy.

ČSAD navrhlo pouze vydání „výlukových“ jízdních řádů v souvislosti se zrušením zastávky Pod Štandlem na ulici 17. listopadu (oprava mostu a uzavírka spojky na Olešnou). U ostatních linek (ve kterých by byla upravena jízdní doba mezi zastávkami) vydaní výlukových jízdních řádů ČSAD nenavrhlo ani nepožadovalo.  Vydání „výlukových“ jízdních řádů bylo a je jednoznačně na straně ČSAD. Jeho vedení mělo řidičům vysvětlit, proč tak neučinilo.

2. Několikaletý požadavek o úpravu točny na Rivieře

Město se problémem v této lokalitě zabývalo. Zhruba před třemi lety byla točna na Riveře zrušena, a to z důvodu stížností obyvatel žijících v její těsné blízkosti na hluk a exhalace z výfukových plynů z autobusů, nastartovaných i během jejich odstavení. Autobusy se nyní mohou točit na kruhovém objezdu, v případě odstavení (čekání na výjezd dalšího spoje, nebo povinné přestávky) využívají prostor vedle bývalé budovy Slezanu, tj. naproti točny. Zajíždění a odstavování autobusů na ploše před Janáčkovým parkem bylo s ČSAD řádně projednáno. ČSAD proti tomu nemělo zásadních připomínek a vůči tomuto opatření nevyjádřilo svůj nesouhlas. Neevidujeme žádný požadavek nebo stížnost ze strany ČSAD na problém s otáčením na Rivieře, ani odmítavé stanovisko na toto místo zajíždět a otáčet se tam, či jej využívat k odstavení autobusu.

Dobrá zpráva – koncem prázdnin budou dobudovány semafory na Letné, což znamená, že po vydání nových jízdních řádů (začátkem prosince, připravuje ČSAD) se budou autobusy otáčet na Letné, kam nyní z důvodu problémového výjezdu odmítají řidiči zajíždět, a proto se otáčejí nebo odstavují autobusy na Riviéře.  Počet vozidel, které budou muset využívat plochu před Janáčkovým parkem, by se měl výrazně snížit.

Snahou města je zkvalitnit služby cestujícím, ale i řidičům, kteří podle jejich vyjádření mají v ČSAD i 13. hodinové směny. Ty jsou sice povoleny, ale z našeho hlediska to není ideální, při tak dlouhé směně klesá nejen soustředěnost i pozornost, ale také schopnost být přívětivým k cestujícím. ČSAD má nyní monopol na autobusovou dopravu ve městě a všichni víme, že bez konkurence za zády se těžko někdo pohne ze zajetých kolejí. Dopravní podnik Frýdek-Místek by to mohl změnit, za účelem konkurence také vznikl.

Zástupci města jsou připraveni setkat se se zástupci odborové organizace ČSAD a vést s nimi konstruktivní komunikaci, i když primárně je komunikace vedena, jak už bylo uvedeno výše, s vedoucím provozu a vedoucím osobní dopravy ČSAD.

 

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Obrázky

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
7.27 °C
4.79 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.



Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)