Archiv

O čem rozhodli radní?

Radní města na červnovém zasedání projednali na padesát bodů, mezi nimi i ty, o kterých bude s konečnou platností rozhodovat zastupitelstvo. Na programu bylo i zadávání veřejných zakázek na opravy komunikací nebo schválení podmínek dotačního programu na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí (kotlíkové dotace a dotace na čistírny odpadních vod, kanalizační přípojky).

Město již několik let nabízí „kotlíkové dotace“ a stejně tomu bude i příští rok. Radní schválili podmínky dotací pro rok 2019. Žádat o ně budou moci, stejně jako v minulosti, fyzické i právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území města. Za přechod z vytápění tuhými palivy na vytápění plynem nebo elektřinou nabízí město dotaci do dvaceti tisíc korun. Při přechodu na vytápění za pomocí tepelného čerpadla může být žadateli poskytnuta dotace až do výše sedmdesáti tisíc a ty mohou získat i ti, kteří si u domu vybudují zařízení pro skladování propanu určeného k vytápění. Dále mohou občané žádat o dotaci, až padesátitisícovou, na pořízení solárních kolektorů. Město podpoří i zřízení domovní čistírny odpadních vod, jako náhrady za septik nebo žumpu. Zde jsou dva stropy dotací, a to padesát a sto tisíc korun, odvíjí se od velikosti domu. Stejně tak tomu bude u přípojky na kanalizaci, kde dotace může činit až dvacet nebo padesát tisíc. Žádosti o dotace pro rok 2019 budou přijímány od ledna.

Radní doporučili zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotací pro Charitu a Slezskou diakonii, které působí na území města a poskytují služby místním občanům.

Charita Frýdek-Místek žádá sto tisíc korun na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem na podporu dobrovolnictví. V objektech charity působí nyní na 60 dobrovolníků, kteří docházejí za seniory, nemocnými se sníženou soběstačností, za osobami s duševním onemocněním, ale také za dětmi, ať už do Nízkoprahového klubu Nezbeda nebo Centra Pramínek. Působí i v Terénní službě Rebel, zaměřené na děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením. Další dotaci žádá charita na Hry pro seniory, jejichž pořádání vyšlo tentokrát právě na ni. Jedná se o tradiční akci s cílem podpořit pohyb a aktivní způsob života seniorů. O dotace ve výši čtyřicet čtyři tisíc korun zažádala také Slezské diakonie, která v mrazivých dnech rozšířila v centru Bethel běžnou provozní dobu a nabízela potřebným tzv. teplou židli.

Město nechá opravit další komunikace a chodníky.

Městské technické služby opraví komunikaci na ulici Jabloňová ve Frýdku, a to v úseku křížení s ulicemi Bruzovská a Tichá.  Nový asfalt dostane komunikace na ulici Svatopluka Čecha a část komunikace v lokalitě Bahno, přesněji v úseku od křížení s ulicí Čelakovského ke kuřínu. Opraveny budou také chodníky u věžového domu 484 na ulici Marie Majerové v Místku.

Rada v rámci postupné obnovy bytové fondu schválila rekonstrukci uvolněných bytů Na Aleji a Sadové.

Město má ve své správě přes třináct stovek bytů v padesáti domech. Téměř všechny jsou již zatepleny a postupně se v nich řeší také rozvody vody a elektřiny, odpady nebo generální opravy výtahů. V návaznosti na dostupné finance opravuje město také jednotlivé byty. Ty, které se uvolní po nájemnících, procházejí celkovou rekonstrukcí. Jsou zcela volné, takže se v nich úpravy dělají snadněji a rychleji, než kdyby tam byli nájemníci. Průběžně ale město opravuje i byty, které jsou obsazené

Práce v rámci celkové rekonstrukce bytu zahrnují převážně vyzdění bytového jádra, tedy vybudováním nové koupelny. Ty mají většinou společnou stěnu s kuchyní, takže na to navazuje instalace nové kuchyňské linky a součástí rekonstrukce je také nová elektroinstalace. Podle potřeby se mění i podlahové krytiny nebo vnitřní dveře a samozřejmostí je výmalba. Byty opravují převážně místní firmy, ale také městské technické služby.

Loni byla opravena stovka bytů, letos bude počet ještě vyšší. Pro letošní rok je z rozpočtu města na údržbu bytového fondu vyčleněno bezmála 30 milionů korun.  

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
12.07.2018 09:58
Počet zhlédnutí: 3 855