Archiv

O čem rozhodli radní?

Radní města na srpnovém zasedání projednali přes 70 bodů, mezi nimi i ty, o kterých bude s konečnou platností rozhodovat zastupitelstvo ještě před koncem prázdnin, přesněji 20. srpna.

Na stole tak byl mimo jiné materiál k poskytnutí kotlíkových dotací.

Město již několik let poskytuje dotace na změnu způsobu vytápění. Radní teď měli na stole více než deset žádostí o dotace na pořízení tepleného čerpadla, na které lze získat od města až 70 tisíc, ale taky plynového kotle, na který město poskytuje dotaci do 20 tisíc korun. Mimo to radní doporučili zastupitelům schválit žádost o 50 tisíc na pořízení domácí čistírny odpadních vod, jako náhrady za žumpu. Pro letošní rok byl v dotačním programu města jeden milion korun, k rozdělení zbývá ještě 140 tisíc.

Radní rovněž doporučili zastupitelům schválit dotaci z městského programu na regeneraci objektů s historickou nebo historizující fasádou.

Bezmála 200 tisíc korun by měla činit dotace majiteli domu na třídě T. G. Masaryka, přesněji rohového domu u křížení s ulicí Sadová. Majitel domu žádá dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s obnovou a údržbu fasády, částečnou obnovu oken nebo opravu dešťových svodů a okapů. V rámci opravy fasády domu demontuje žulový fasádní obklad, který věnuje městu. Mohlo by z něj vzniknout zajímavé dílo k příležitosti Dne architektury.

Schvalovalo se také rozšíření vyhlášky regulující provozní doby hostinských provozoven a non-stopů. Nově k nim bude nejspíš patřit i Kovárna na Slezské.

Město zavedlo vyhlášku loni v létě na základě stížností občanů na hluk, nepořádek, výtržnictví a vandalismus v blízkosti některých barů a podniků. Jako první byla omezena provozní doba non-stop provozovny na Růžovém pahorku ve Frýdku. Koncem roku ji následoval Krokodýl na ulici Zahradní a Zubr na ulici Brožíkova. Letos radní schválili rozšíření vyhlášky o podniky MammaMia v historické části města v Místku, Cihla na ulici Dobrovského a taky Kraken na sídlišti Slezská. Teď k nim přibude další podnik, již sedmý v pořadí, a to Kovárna, také na sídlišti Slezská. V případě schválení rozšíření vyhlášky bude Kovárna otevřena do půlnoci a v pátek a sobotu do jedné v noci, stejně jako výše jmenované podniky.  

Radní rozhodli také o dalších opravách komunikací a chodníků.

V návaznosti na požadavky občanů bude opravena část komunikace v lokalitě Bahno-Příkopy, a to v úseku od garáží po ulici Čelakovského. Jedná se o komunikaci podél Hodoňovického náhonu. Opravou projde i komunikace v ulicích Pod Školou a Nad Stadionem ve Frýdku, přičemž oprava komunikace bude navazovat na již schválenou opravu chodníků. A chodníky budou opraveny také na staré Slezské, kolem domů na ulici Lipová, Dr. Petra a Slezská. Na základě požadavků Osadního výboru Lískovec pak budou opraveny komunikace také v této části města, a to v lokalitě Kavčonky a Gajerovice.

Radní schválili také zadání veřejné zakázky na vybudování workoutového hřiště na sídlišti Slezská.

Nové workoutové hřiště vznikne na staré Slezské, přesněji ve vnitrobloku domu Lipová, Slezská a Dr. Petra, v místech odstraněného asfaltového hřiště. Mělo by nabídnout workoutové sestavy i fitness prvky, takže by na něm neměly chybět hrazdy, bradla, žebřiny, ale taky šikmá lavice pro posilování břicha nebo stupňová lavice. Vše je zatím ve fázi příprav, samotná výstavba bude zahájena až po vypracování projektové dokumentace, což by mohlo být již v říjnu.

 

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
10.08.2018 11:01
(Aktualizováno: 10.8.2018 11:15)
Počet zhlédnutí: 2 524