Archiv

Vyhlášení Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby prorok 2019

Rada města Frýdku-Místku schválila na své schůzi konané dne 25. 9. 2018 podmínky „Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2019“ (dále jen „Program“).

Důvodem realizace Programu je finanční podpora a rozvoj aktivit, které doplňují oblast sociální politiky na území města Frýdku-Místku. Cílem Programu je zkvalitňování života a začleňování do společnosti osob se zdravotním postižením a ostatních osob sociálně znevýhodněných.

Lhůta pro podání žádosti je od 1. 11. do 16. 11.2018 včetně.
Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.

Veškeré informace související s dotačním Programem včetně formulářů a podmínek Programu jsou k dispozici na internetové adrese www.frydekmistek.cz, sekce sociální služby-dotace-dotace na podporu a rozvoj sociálních služeb.

Kontaktní osoba (administrátor) je:
Magda Máchová, odbor sociálních služeb
Tel. 558 609 317, 778 492 351
e-mail:machova.magda@frydekmistek.cz

Žadatel o dotaci předkládá „Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2019“ v jednom podepsaném originále s přílohami v tištěné verzi doporučeně poštou nebo osobně na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku na adresu:

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

a to v obálce označené:

a) plným názvem či jménem (názvem) žadatele a adresou (sídlem) žadatele,
b) textem „Neotvírat-žádost o dotaci na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na 
    sociální služby.“

 

 

MM F-M
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
18.10.2018 08:27
Počet zhlédnutí: 3 079