Archiv

Město bude hospodařit s více jak jednou a půl miliardy

Zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili rozpočet města na příští rok 2019. Město bude hospodařit s částkou 1 523 916 950 korun, což je o 201 milionů více v porovnání s původním schváleným rozpočtem na rok letošní. Město má také nejnižší zadlužení za poslední léta, zadlužení města se nyní pohybuje okolo 40 milionů korun, což činí jen něco přes 2 % z rozpočtu města.

Na investiční akce je vyčleněno 279 794 980 korun. Největší objem investičních prostředků bude v příštím roce směřovat do vybudování dvou mostů, které byly vyjmuty z výstavby obchvatu (46 mil. Kč). Mezi další velké investiční akce se řadí dokončení Centra aktivních seniorů (32 mil. Kč), vybudování skateparku (13 mil. Kč) nebo II. etapa rekonstrukce bytových jader v Penzionu pro seniory (13 mil. Kč). Město má v rozpočtu pro příští rok schváleny i prostředky na vybudování kanalizace v okrajových částech města (Skalice, Chlebovice, Zelinkovice-Lysůvky), přičemž na tuto akci má schválenu i dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 143 milionů korun.

V lednu bude uhrazen nákup bývalého hotelu Centrum, který město letos v červnu vydražilo za 41 050 000 korun. Vzhledem k tomu, že usnesení o příklepu nabylo právní moci teprve v minulých dnech, uskuteční se platba až v lednu 2019.

Město počítá i s opravou Rubikovy křižovatky, na kterou má v rozpočtu z vlastních prostředků vyčleněno 50 milionů. „Ty by mělo ale město získat zpět formou dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jakmile tedy město dotaci obdrží, bude moci vyčleněné miliony na opravu křižovatky uvolnit a použít na další investiční akce,“ řekl primátor Pobucký. V rámci dopravy město počítá také s výstavbou světelné křižovatky Hlavní-Dobrovského (8,2 mil.), výstavbou autobusového zálivu v Panských Nových Dvorech u lesa (2,4 mil. Kč) nebo výstavbou chodníku na ulici Černá cesta (1,2 mil.). Na opravy místních komunikací je v rozpočtu schváleno 23,8 milionu korun, na opravy chodníků, schodišť a lávek 22 milionů a na dopravní obslužnost 117 milionů korun.

„V rozpočtu je alokováno také přes 32 milionů na údržbu městské zeleně, dále 1,6 milionu na úklid parků a dětských hřišť a 1,8 milionu korun na provoz arboreta,“ řekl primátor Pobucký s tím, že na sběr a svoz komunálního odpadu má město v rozpočtu téměř 48 milionů korun. Výše poplatku za odpad se měnit nebude, zůstává stále stejná, tedy 492 korun na osobu a rok, děti do tří let jsou od poplatku za odpad osvobozeny a senioři nad 70 let hradí 252 korun za osobu a rok.  

Prostředky z rozpočtu budou uvolněny také na zajištění běžného provozu 29 příspěvkových organizací zřízených SMFM. V oblasti sociálních služeb se jedná například o Hospic F-M (10,1 mil. Kč), Jesle (6,4 mil. Kč), Domov pro seniory (16,3 mil. Kč), Penzion pro seniory (9,3 mil. Kč) a Centrum pečovatelské služby (12,2 mil. Kč). Mimo to je v rámci sociálních služeb vyčleněno téměř 12,8 milionu na dotační programy, jejichž cílem je podpora projektů v oblasti zdravotnictví, podpora a rozvoj sociálních služeb na území města a také podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
10.12.2018 16:45
Počet zhlédnutí: 3 338