Přehled největších oprav

Rok 2003: Nové povrchy dostaly komunikace např. na ul. Zámecká, Lubojackého, Palackého, Bezručova, Nádražní, Radniční. Opraveny byly chodníky např. na ul. 28. října, Hlavní, Frýdlantská, Nár. mučedníků, Riegrova, schodiště na ul. Mánesova. Byla zrekonstruována lávka pro pěší přes ul. Revoluční. Výstavba nového vstupu do křížového podchodu ze strany místeckého náměstí, rekonstrukce veřejných wc v podchodu u AS.
Rok 2004: Nové povrchy dostaly komunikace např. na ul. 28. října, J. Hory, Baranovice, Bruzovská, Pod Štandlem, začala rekonstrukce Nové Osady – Berlín. Proběhla úprava křižovatky u MěÚ na bezbariérovou, výstavba chodníku naproti rest. U Hučky, rekonstrukce chodníku na TGM, oprava chodníku na ul. Těšínská, Mozartova, Příborská, oprava schodiště na ul. Bruzovská. Proběhla výstavba autobusového zálivu na ul. Palkovická a výstavba parkoviště na ul. Zd. Štěpánka.
Rok 2005: Byly provedeny velké opravy a rekonstrukce komunikací na ul. Slavíčkova, Skautská, Divišova, Na Výsluní, Skalice – Kamenec, v Lískovci naproti MŠ a u transformátoru, na frýdeckou skládku. Proběhla výstavba komunikace na Panských Nových Dvorech. Byla dokončena rekonstrukce ul. Frýdlantská. Byly provedeny opravy chodníků na ul. J. Suka, 28. října, Příčná, Jiráskova, Pod Kabáticí v Chlebovicích. Zahájena výstavba parkoviště na ul. Beethovenova, Novodvorská. Rok 2006: Proběhla výstavba parkoviště pod magistrátem, u aquaparku na Olešné, parkovišť na ul. Beethovenova, Novodvorská, oprava chodníku na ul. Staříčská a výstavba ostrůvku v Chlebovicích, výstavba chodníku ve Skalici (od zast. „U vrby“ po KD), rekonstrukce ul. E. Krásnohorské.
Rok 2007: V červnu proběhla rekonstrukce spojovací komunikace Skalice - Baška, oprava chodníků na ul. Bezručova, Komenského a 1. máje, bylo opraveno schodiště na ul. Škarabelova.
Rok 2008: Rekonstrukcí prošla lávka pro pěší u tenisových kurtů a tzv. Lískovecký most. Ul. Nad Lipinou se dočkala první části rozsáhlé rekonstrkuce. Na ul. Fibichova v Místku za gymnáziem se vystavělo parkoviště.
Rok 2009: Proběhla další část rekonstrukce ul. Nad Lipinou. Ze dvou třetin byla přestavěna čtyřpruhová komunikace na ul. 8. pěšího pluku na zklidněnou ulici s cca třemi stovkami parkovacích míst. Další etapa bude započata na jaře příštího roku. V roce 2010 došlo k rozšíření komunikace na ul. Dobrovského, rekonstrukcí prošla i příjezdová komunikace k akvaparku na Olešné - ul. Nad přehradou, pokračovat bude i rekonstrukce ulic na Nové Osadě. Tento rok je na řadě ul. J. Kaluse. Na sídlišti Anenská je připravována velká investice do zlepšení podmínek pro parkování. Již byl položen nový asfaltový koberec na Záhoří ve Skalici. Nové chodníky byly provedeny na ul. Nerudova, Anenská, Podpuklí a v Lískovci kolem silnice II/477.
V roce 2011 byl ve znamení rekonstrukcí ulice Horní (v úseku mezi ul. Lískoveckou a Zátiším) vč. výstavby chodníku a příjezdu k aquaparku na Olešné - ulicí Nad Přehradou. Na ul. 1. máje vzniklo nové parkoviště.
Rok 2012 se nesl ve znamení oprav chodníku na ul. Vrchlického, Hasičské, Mánesově a Husově. Byly opraveny komunikace v Lískovci a na ul.Křižíkova.
Rok 2013 se nesl ve znamení rekonstrukce lávky přes řeku Ostravici, spojující sídliště Riviéra a Staré Město. Výdřeva mostovky byla vyměněna za ocelové rošty, ocelová konstrukce dostala nový nátěr, byla provedena i sanace betonových částí.
V roce 2014 byla opravena komunikace na ul. Rovenské v Lysůvkách, zřízena autobusová točna v Hájku, realizoval se chodník v Lískovci od ZŠ po trafostanici vč. nového povrchu přilehlé vozovky, rozběhla se rekonstrukce ul. J. Hakena a S. K. Neumanna, vybudovalo se dopravní hřiště na ul. Anenské.
Rok 2015 přinesl opravy komunikací na v Lískovci, na Panských Nových Dvorech, ve Skalici na Skotni, byly opraveny chodníky na ul. A. Staška, Anenská u dopravního hřiště, Bezručova u SPŠ, bylo vystavěno parkoviště na ul. Mozartově a Rokycanově.
V roce 2016 byly opraveny komunikace na ul. Vrchlického, Husova, Mánesova, 2. května, Vodárenská, parkovací plocha u stadiónu na Stovkách, chodníky na ul. Ostravská, Bruzovská, Kvapilova, K Hájku, Dr. Vaculíka, na ul. Hasičské bylo rozšířeno parkoviště a v Lískovci byl postaven chodník mezi trafostanicí a hřbitovem.
V roce 2017 byly opraveny komunikace na ul. Horní, J. Švermy, O. Lysohorského, Puškinova, Krátká, Bavlnářská, Na Aleji, Maryčky Magdonové, Pod Zámečkem, Bahno – Příkopy. V Chlebovicích proběhla oprava komunikace ul. Vodičná a U Lípy, v Lysůvkách ul. Rovenská, v Lískovci ul. K Sedlištím a opraveny byly také komunikace ve Skalici od kulturního domu po Příčnici a u č.p. 283, …..328. Opravy chodníků proběhly na sídlišti Slezská, na ul. Revoluční, Riegrova, J. Švermy, O. Lysohorského, Míru, Marie Majerové. Opraven byl propustek P-6 v Lysůvkách, opravena - vyměněna byla část zábradlí na ul. Hlavní, byl proveden nátěr a výměna mostovky lávky u Úřadu práce a opraveno přístupové schodiště lávky Revoluční. Proběhla výstavba parkoviště na ul. Anenská u výměníku Distep a.s. a byla dokončena výstavba chodníku od transformátoru po hřbitov v Lískovci.