Města pro lidi - koncepce snižování automobilové dopravy

Tato publikace (viz. příloha) uvádí na příkladech evropských měst koncepce snižování automobilové dopravy.
Na příkladech Kajaani (Finsko), Londýna a Wolverhamptonu (Velká Británie), Norimberku (Německo), Štrasburku (Francie), Gentu (Belgie) a dalších měst, vč. našich (Jičín, CHeb,České Budějovice) jsou v praxi předvedeny možnosti koncepce "postupného vymizení dopravy". Tato teorie podporuje tezi, že snížení kapacity ulic v městských centrech ucpaných dopravou může napomoci udržitelnému rozvoji města a může být řešením pro přípravu nového městského územního plánování. Navíc, jakmile je městský prostor zbaven automobilů, začíná být přátelským místem pro život a nejen pro přežívání.