Možnosti alternativ k individuální automobilové dopravě

Životní prostředí, především ve městech, je za poslední půlstoletí ovlivněno prudkým rozvojem automobilismu, který s sebou přináší i neblahé důsledky týkající se zhoršování kvality života. To se projevuje na zdraví, zhoršením čistoty ovzduší a narušováním sociálních vazeb.


Tato publikace (viz. příloha) prezentuje možnosti alternativ k individuální automobilové dopravě jako jsou pěší doprava, cyklodoprava, hromadná doprava, car-sharing (sdílení automobilů více lidmi), bydlení s vyloučením automobilů.