Správce místních komunikací na území Statutárního města Frýdek-Místek

Správce místních komunikací na území Statutárního města Frýdek-Místek dle § 9 odstv. 4 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, vyhlášeném zákonem č. 268/2015 Sb.

TS a.s.
17. listopadu 910
738 02 Frýdek-Místek


IČ : 60793716
DIČ : CZ60793716 


Telefon: (ústředna)

+420 558 443 211

Dispečink:

+420 558 443 201
+420 731 196 566 

E-mail: tsfm@tsfm.cz

Internetová adresa: www.tsfm.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 1076.

Vykonává správu místních komunikací vedených v pasportu místních komunikací.

Správu místních komunikací vykonává v rozsahu stanoveném zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vyhlášeném zákonem 268/2015 Sb. a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu.