Nacházíte se: O městě > Krizové řízení a požární ochrana > Svahové deformace - sesuvy

Svahové deformace - sesuvy

PDF E-mail Print

Svahové pohyby vznikají při porušení stability svahu působením zemské tíže, přičemž těžiště pohybujících se hmot vykonává dráhu po svahu dolů. Svahové pohyby jsou velmi různotvárným geodynamickým procesem probíhajícím v přírodním prostředí. Jejich vznik a vývoj je podmíněn místními přírodními poměry (sklon svahu, geologické poměry, klimatické podmínky atd.) a případně lidskou činností (změny reliéfu krajiny, změny vodního hospodářství atd.) Výsledkem svahového pohybu, jakožto procesu, je svahová deformace, jakožto forma (zdroj: http://www.geology.cz/nestabilitaterenu/pojmy).

Primárně problematika svahové deformace – sesuvu není upravena speciálním zákonem.

Obecně platí, že vlastník pozemku, na němž k svahové deformaci - sesuvu došlo, přebírá zodpovědnost. Lze využít ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).


Schéma zjednodušeného postupu při řešení svahové deformace - sesuvu

Schéma neleznete  zde .


Zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů dle metodiky České geologické služby

Zásady naleznete zde.


Česká geologická služba
Česká geologická služba je pověřena výkonem státní geologické služby na území České republiky. V rámci svých výzkumných aktivit zajišťuje odbornou podporu, posudkovou a expertní činnost, provádění a vyhodnocování geologických prací atd. Podrobnější informace na: http://www.geology.cz/extranet.
- Základní pojmy a klasifikace svahových pohybů, jejímž výsledkem je svahová deformace na http://www.geology.cz/nestabilitaterenu/pojmy.
- Stránky České geologické služby sdružující informace o nestabilitách terénu na: http://www.geology.cz/nestabilitaterenu.
- Seznam oblastních geologů České geologické služby na http://www.geology.cz/extranet/sgs/oblgeologove.


Informace k financování naleznete zde.


Monitorování náhlých sesuvů půdy a eroze

Na základě Příkazu č. 1/2011 ze dne 03.03.2011 náměstka ministra zemědělství byl pozemkovým úřadům uložen úkol monitorovat a následně hlásit odpovědným pracovníkům na Ministerstvo zemědělství ČR případy náhlých sesuvů. Po zjištění nového výskytu sesuvu provede příslušný pozemkový úřad neprodleně terénní rekognoskaci situace. Při rekognoskaci bude pořízena fotodokumentace, zaznamená se poloha přístrojem GPS a do formuláře se vyplní požadované údaje (datum a čas události a rekognoskace, popis události, přibližná plocha zasaženého území, vegetační porost, popis škod na porostech, komunikacích, obytných stavbách apod.)
V případě zjištění nového výskytu sesuvu je zde uveden kontakt na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek, telefon: 606 637 914, 558 442 557, 601 560 307, 558 442 556, e-mail: frydek.pk@spucr.cz.

Závěrečná zpráva k sesuvům nahlášených na krajský úřad při povodních 2010 na: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/zaverecna-zprava-k-sesuvum.pdf.

Přílohy

O městě

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
11.26 °C
13.48 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)