Úsek požární ochrany

V oblasti požární ochrany zabezpečuje úkoly dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.


Sbory dobrovolných hasičů na území města a jejich velitelé:

JPO III. - SDH Frýdek
velitel: Pavel Rusina, DiS
Adresa: ul. Střelniční 1861, Frýdek-Místek 

Sbor dobrovolných hasičů Frýdek - http://sdhfrydek.sweb.cz

JPO V. - SDH Místek-Bahno
velitel: Jiří Lanča
Adresa: ul. Čelakovského 1217, Frýdek-Místek

Sbor dobrovolných hasičů Místek-Bahno - http://www.sdhbahno.cz/

JPO V. - SDH Chlebovice
velitel: Tomáš Bužek
Adresa: Chlebovice

JPO V. - SDH Lískovec 
velitel: Jiří Peterek
Adresa: ul. K Sedlištím 370

Sbor dobrovolných hasičů Lískovec -  http://hasiciliskovec.sweb.cz/

JPO V. - SDH Skalice
velitel: Rostislav Maršálek
Adresa: Skalice 322

Sbor dobrovolných hasičů - http://skalice-sdh.webnode.cz/

JPO V. - SDH Zelinkovice
velitel: Miloslav Záviš
Adresa: Zelinkovice 52

 

Kontakty na poskytování informací

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - http://www.hzsmsk.cz/st/kontakty.php

Hasičský záchranný sbor České republiky - http://www.hzscr.cz