Úsek zajišťování obrany státu

  • V oblasti branné povinnosti zabezpečuje plnění úkolů dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).
  • V oblasti obranného plánování zabezpečuje plnění úkolů dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.