Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Mapy města a GIS

Na Mapovém serveru statutárního města Frýdku-Místku naleznete následující mapové aplikace:       

  • Katastrální mapa
  • Územní plán
  • Územně analytické podklady
  • Dětská hřiště a sportoviště
  • Odpadové hospodářství
  • Památky
  • Veřejná prostranství
  • Schwarzplan

gis.frydekmistek.cz