Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Partnerská města

Partnerská města jsou taková města, která se i přes své geografické vzdálenosti a politické rozdíly spojila, aby pěstovala vzájemná kulturní pouta a kontakty mezi svými obyvateli. Mají často (i když ne vždy) podobné demografické i jiné charateristiky, někdy také podobnou historii. Takováto partnerství vedou často k výměnným studentským programům a také ekonomické a kulturní spolupráci.

Praxe partnerských měst vznikla v Evropě po druhé světové válce jako způsob jak přimět obyvatele k vzájemnému bližšímu porozumění a také jako způsob, jak ke všeobecnému prospěchu podpořit přeshraniční styky. Nejvíce populární je tato koncepce dodnes v Evropě, postupem času se však rozšířila i na jiné světadíly, což vedlo k některým velmi zajímavým partnerstvím.