Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Školství

Základní umělecká škola Frýdek-MístekStatutární město Frýdek-Místek je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací mateřská škola, 8 příspěvkových organizací základní škola, 4 příspěvkových organizací základní škola a mateřská škola, příspěvkové organizace Středisko volného času Klíč a příspěvkové organizace základní umělecká škola

 

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy (Odbor ŠKMaT) spravuje uvedené školy a školská zařízení, současně spravuje příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek a Městská knihovna Frýdek-Místek.

 

Národní dům Frýdek-MístekK 30. 9. 2021 navštěvuje mateřské školy 1 584 dětí. Do školních lavic ve školním roce 2021/2022 usedlo 477 prvňáčků, do základních škol nastoupilo celkem 4 658 žáků. 

 

Odbor ŠKMaT vykonává státní správu (jako obec s rozšířenou působností) pro dalších 24 základních škol, 10 mateřských škol a základní uměleckou školu okolních obcí. Mnohé základní školy mají rovněž mateřskou školu jako součást.

Město každoročně investuje nemalé finanční prostředky do oprav a údržby. Investiční akce a opravy probíhají zpravidla o letních prázdninách. Kdo školy zná, vnímá, jak se mění jejich tvář k obrazu současných požadavků nás všech.
Mění se okna, zateplují fasády budov, které následně mění svoji tvář i barevně. Investice směřují i do požadovaného moderního vybavení školních kuchyní a školních jídelen.

Odbor ŠKMaT podporuje sportovní a volnočasové aktivity ve Frýdku-Místku. Průběžně zajišťujeme rekonstrukce hřišť a tělocvičen při základních školách a údržbu veřejně přístupných sportovišť ve městě. Ve spolupráci s dalšími odbory magistrátu města připravujeme projekty investičního charakteru směřující k dalšímu zlepšování podmínek pro sport a volnočasové aktivity. Statutární město Frýdek-Místek finančně podporuje činnost a soutěže pořádané sportovními a volnočasovými organizacemi.

Statutární město podporuje činnost sportovních klubů a sportovních kroužků na základních školách. Jejich cílem je přivádět žáky k pohybovým aktivitám. Žáci navštěvující sportovní kluby významně reprezentují naše město. Ve sportovním kalendáři najdeme mnoho akcí, soutěží a turnajů, které jsou pořádány místními sportovními kluby a oddíly.

Odbor ŠKMaT napomáhá při vytváření podmínek pro práci s dětmi a mládeží, účelnému využití volného času dětí a mládeže tím, že podporuje činnost a spolupráci neziskových a příspěvkových organizací města při tvorbě nabídky v oblasti volného času dětí a mládeže, podílí se na finanční podpoře činností ve prospěch dětí a mládeže, poskytuje a zprostředkovává informace občanům a organizacím v oblastech aktivit ve volném čase.

Prostřednictvím péče o kroniku města věnuje pozornost historii, současnému dění v celé šíři života a obyvatel města Frýdku-Místku.