Zápisy z jednání - rok 2016

Pracovní skupina Senioři

 • Zápis z jednání dne 16. 2. 2016 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne 3. 5. 2016 (odkaz)
 • Zápis ze dne 22. 11. 2016 (odkaz)

 Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením

 • Zápis z jednání dne 11. 2. 2016 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne 28. 4. 2016 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne 8. 9. 2016 (odkaz)

 Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením

 • Zápis z jednání ze dne 18. 2. 2016 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne dne 21. 4. 2016 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne 24. 11. 2016 (odkaz)

Děti, mládež a rodina

 • Zápis z  jednání dne 23. 2. 2016 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne 26. 4. 2016 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne 20. 9. 2016 (odkaz)
 • Zápis ze setkání dne 15. 11. 2016 (odkaz)