Nacházíte se: O městě > Sociální služby > Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb > Pracovní skupina "Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením"

Pracovní skupina

Informace

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§3) se sociálně nepříznivou situací rozumí: oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Obecně lze sociální vyloučení definovat jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku.

Na vzniku procesu sociálního vyloučení se podílejí zejména sociální jevy, jako je chudoba, nízké vzdělání a kvalifikace, dlouhodobá nezaměstnanost, špatný zdravotní stav, různé formy diskriminace apod.

Jedná se o poměrně širokou, vnitřně strukturovanou skupinu osob, do které zahrnujeme:
• osoby ohrožené sociálním vyloučením
• osoby bez přístřeší a osoby žijící nedůstojným způsobem života
• osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody
• osoby ohrožené závislostí na alkoholu, návykových látkách a hráčských aktivitách
• oběti (domácího) násilí a oběti trestné činnosti
• osoby v krizi a/nebo v tíživé životní situaci
• osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti
• etnické menšiny

Ačkoliv je tato skupina velmi rozmanitá, lze najít společné charakteristické rysy, které se objevují u všech výše uvedených skupin osob. Jedná se zejména o neschopnost uplatnit se bez pomoci na trhu práce, hájit svá práva a zájmy, orientovat se v běžných, každodenních situacích, řešit svou nepříznivou situaci bez podpory, využít dostupné formy pomoci a mnohdy ani zajistit své základní životní potřeby. U těchto osob se také často pozoruje, že bez dostatečné následné podpory se po zlepšení své sociální situace vracejí opět ke svému původnímu způsobu života, což vede opakovaně ke konfliktu se společností. Z definice této cílové skupiny jasně vyplývají její potřeby a v souvislosti s tím i potřeba existence níže uvedených služeb a také jejich dalšího rozvoje.


Seznam členů: 
1. Modrý kříž v České republice, z. s. 
2. ADRA, o. p. s.. 
3. Armáda spásy v České republice, z. s. 
4.Centrum nové naděje, z. ú.  
5. Centrum sociální pomoci Ostrava, o. p. s.
6. Charita Frýdek-Místek, Centrum Pramínek

7. Renarkon, o. p. s. 
8. Magistrát města Frýdku-Místku – odbor sociálních služeb, odbor sociální péče

9. Slezská diakonie – BETHEL Frýdek-Místek, SÁRA Frýdek-Místek

10. ONŽ – Pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.

11. Probační a mediační služba České republiky

12. Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Frýdek-Místek
 


KontaktyAkce

Fotky

RSS

Termín setkání pracovní skupiny

autor: Hana Kohutová, 03.11.2011 14:35Aktualizováno

Setkání pracovní skupiny Osoby v nepříznivé sociální situaci a etnické menšiny se uskuteční 15. 12. od 13.00hodin v Kavárně Empatie. Zápis se SWOT analýzou je uložen v příloze. [ celý článek ]

SWOT analýza pracovní skupiny

autor: Hana Kohutová, 21.12.2009 10:46

Termín setkání pracovní skupiny je 8. 1. 2010 ve 13 hodin na odboru soc. služeb. [ celý článek ]

Zápis+termín příští skupiny

autor: Hana Kohutová, 22.10.2009 08:00

V příloze je uložen zápis z pracovní skupiny konané v září. Termín příští pracovní skupiny je 1. 12. ve 14.15 hodin v zasedací místnosti ADRA. [ celý článek ]

Zápis z pracovní skupiny

autor: Hana Kohutová, 29.06.2009 10:19

V příloze je uložen zápis z pracovní skupiny Osoby v nepříznivé sociální situaci a etnické menšiny ze dne 16. 6. 2009. [ celý článek ]

Zápis z pracovní skupiny

autor: Hana Kohutová, 16.04.2009 13:15

[ celý článek ]

Zápis-Osoby v nepříznivé sociální situaci

autor: Hana Kohutová, 03.11.2008 11:11

V příloze je uložen zápis z pracovní skupiny komunitního plánování soc. služeb Osoby v nepříznivé sociální situaci, která se konala 22. 10. 2008. [ celý článek ]

< 1 2 >

O městě

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
-1.15 °C
3.98 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)