Zápisy z jednání - rok 2015

Pracovní skupina "Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením"

 • Zápis z jednání dne 12. 2. 2015 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne 14. 5. 2015 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne 19. 11. 2015 (odkaz)

Pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením“

 • Zápis z jednání dne 12. 3. 2015 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne 23. 4. 2015 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne 3. 9. 2015 (odkaz)
 • Zápis z jednání 26. 11. 2015 (odkaz)

Pracovní skupina „SENIOŘI“

 • Zápis z jednání dne 17. 2. 2015 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne 21. 4. 2015 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne 8. 9. 2015 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne 10. 11. 2015 (odkaz)

Pracovní skupina "Děti, mládež a rodina"

 • Zápis z jednání dne 17. 3. 2015 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne 7. 5. 2015 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne 17. 9. 2015 (odkaz)
 • Zápis z jednání dne 24. 11. 2015 (odkaz)