Zápisy z jednání - rok 2017

Pracovní skupina Senioři

 • Zápis z jednání ze dne 10. 1. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 2. 3. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 25. 4. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 6. 6. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 11. 10. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 15. 11. 2017 (odkaz)

Pracovní skupina Děti, mládež a rodina

 • Zápis z jednání ze dne 14. 2. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 4. 4. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 23. 5. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 5. 9. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 17. 10. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 30. 11. 2017 (odkaz)

Pracovní skupina Osoby soc. vyloučené a ohrožené soc. vyloučením

 • Zápis z jednání ze dne 2. 2. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 16. 3. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 18. 5. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 31. 8. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 29. 11. 2017 (odkaz)

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením

 • Zápis z jednání ze dne 23. 3. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 25. 5. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 29. 8. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 5. 10. 2017 (odkaz)
 • Zápis z jednání ze dne 9. 11. 2017 (odkaz)