Statistické informace

STRUKTURA OBYVATELSTVA k 1. 1. 2022

Počet obyvatel (občané ČR a cizinci)
Počet občanů ČR - 54 069
Počet cizinců - 1 549
- z toho 821 s přechodným pobytem a 728 s trvalým pobytem

Počty občanů ČR v jednotlivých částech města
Frýdek - 29 622
Chlebovice - 814
Lískovec - 1 612
Lysůvky - 330
Místek - 19 830
Skalice - 1 570
Zelinkovice - 291

Uvedené přehledy mají pouze informativní charakter a nenahrazují statistické údaje
Českého statistického úřadu.
Zdroj údajů: www.mvcr.cz