Statistické informace

STRUKTURA OBYVATELSTVA k 1. 1. 2020

Počet obyvatel (občané ČR a cizinci)
Počet občanů ČR - 55 210
Počet cizinců - 1 621
- z toho 895 s přechodným pobytem a 726 s trvalým pobytem

Počty občanů ČR v jednotlivých částech města
Frýdek - 30 250
Chlebovice - 832
Lískovec - 1 568
Lysůvky - 326
Místek - 20 431
Skalice - 1 505
Zelinkovice - 298

Uvedené přehledy mají pouze informativní charakter a nenahrazují statistické údaje
Českého statistického úřadu.
Zdroj údajů: www.mvcr.cz