Statistické informace

STRUKTURA OBYVATELSTVA k 1. 1. 2021

Počet obyvatel (občané ČR a cizinci)
Počet občanů ČR - 54 805
Počet cizinců - 1 504
- z toho 763 s přechodným pobytem a 741 s trvalým pobytem

Počty občanů ČR v jednotlivých částech města
Frýdek - 29 753
Chlebovice - 823
Lískovec - 1 603
Lysůvky - 329
Místek - 20 439
Skalice - 1 564
Zelinkovice - 294

Uvedené přehledy mají pouze informativní charakter a nenahrazují statistické údaje
Českého statistického úřadu.
Zdroj údajů: www.mvcr.cz