Dotace ostatní

DOTACE NA ZMĚNU VYTÁPĚNÍ

Informace ke kotlíkovým dotacím na základě výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí pro kraj naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje, více zde

https://lokalni-topeniste.msk.cz/

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech, v bytových domech a ve veřejných budovách.  Informace k dotačnímu programu naleznete zde

http://www.novazelenausporam.cz/

 

DEŠŤOVKA

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR je určený pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou. Informace k dotačnímu programu naleznete zde

www.dotacedestovka.cz