Hřbitovy a válečné hroby

Hřbitovy na území statutárního města Frýdku-Místku:
 

VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ    TLECÍ     DOBA (počet let)        VÝMĚRA  (m2) 
Chlebovice 14 3 191
Lískovec - evangelický 16 3 361
Lískovec - katolický 15 10 413
Lysůvky 15 4 187
Skalice 14 7 223
Frýdek 12 55 549

Řád veřejných pohřebišť –  účinnost od 1.7.2019

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Kalenská, tel.: 558 609 488

 

Válečné hroby

Informace o válečných hrobech a pietních místech na http://valecnehroby.army.cz/

Výše uvedené informace jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany v souladu ze zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech.
 

Postup vyhledávání:
Do problematiky evidence válečných hrobů lze ze stránky „Válečné hroby“ vstoupit prostřednictvím odkazu „Evidence VH“ umístěném na pravém panelu obrazovky.
V evidenci lze vyhledávat údaje o válečných hrobech v České republice (Hledání VH v ČR) i o českých válečných hrobech v zahraničí (Hledání VH v zahraničí).
Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (záložka - Hledání podle osobních údajů) a také podle údajů o válečných hrobech (záložka – Hledání podle údajů o VH).
K zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz „Mapa lokalit VH“. Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím tohoto odkazu je nutné provést přiblížení (větší detail mapy) vybrané oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu.
Kliknutím myší na symbol válečného hrobu zobrazeného v mapě lze zobrazit další související informace.
Součástí informací o válečném hrobu je jeho zobrazení na mapovém podkladu (pokud jsou známy údaje GPS), související fotodokumentace a e-mailový kontakt na osobu zodpovědnou za správnost a úplnost zobrazených údajů.
 

Seznam válečných hrobů a pietních míst na území města Frýdku-Místku naleznete v příloze.