Nacházíte se: O městě > Životní prostředí a zemědělství > Ostatní > Dětská hřiště

Dětská hřiště

PDF E-mail Print

V příloze naleznete harmonogram kontroly a úklidu dětských hřišť, které budou probíhat v roce 2014. Jedná se celkem o 25 dětských hřišt, které byly vybudovány od listopadu 2002.

P R O V O Z N Í   Ř Á D

  dětských hřišť na území města Frýdku-Místku provozována statutárním městem Frýdek-Místek

Provozovatel: 

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

odbor životního prostředí a zemědělství

tel.: 558 609 484

e-mail: zivotni@frydekmistek.cz

Údržbu provádí:

TS a. s., 17. listopadu  910, 738 01  Frýdek Místek

tel.: 558 443 207,  558 443 211

e-mail: tsfm@tsfm.cz

Provozní doba
letní provoz:    duben-září    7.00-20.00 hodin
zimní provoz:  říjen-březen  8.00-18.00 hodin

Vybavení hřišť, tzn. jednotlivé herní prvky, mohou užívat všichni návštěvníci určené věkové kategorie. U každého dětského hřiště je umístěn návštěvní řád, který obsahuje bližší podmínky užívání veřejných hřišť. Dětská hřiště jsou provozována, udržována a kontrolována dle ČSN EN 1176 Zřízení dětských hřišť, ČSN EN 1177 Povrch hřiště tlumící náraz a dle návodu výrobce. Náhradní díly dodává dodavatel hřiště z titulu certifikace výrobku.

Dětská hřiště jsou celoročně veřejně přístupná. Z důvodu zajištění bezpečnosti není možno používat herní prvky, pokud jsou kluzké, vlhké nebo namrzlé a povrch terénu dětských hřišť je rozmočený a namrzlý!

Úklid dětských hřišť
Úklid dětských hřišť se provádí 1-3x týdně podle lokality a stupně znečištění.
Vysypávání odpadových košů se provádí 1-3x týdně dle harmonogramu svozu odpadů. Zajišťuje společnost Frýdecká skládka, a., Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek.

Kontrola dětských zařízení a mobiliáře
Hlavní roční kontrola
Provádí se 1x za 12 měsíců v období březen-květen každého roku. Sleduje se nejen technický stav, ale i komplexní bezpečnost dle požadavků technických norem. Provádí ji oprávněná osoba, nezávislý revizní technik, tj. revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť (RTTZ) akreditovaný podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024 Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

Provozní kontrola 
Provádí se 4x ročně dle ročního harmonogramu kontrol. Sleduje se technický stav dětských zařízení a dopadových ploch. Provozní kontrola je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stability zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Provádí ji proškolená osoba, která se řídí pokyny výrobců dětských prvků. Zajišťuje společnost TS a.s., 17. listopadu 910, Frýdek-Místek.

Běžná vizuální kontrola
Provádí se 25-30x ročně dle ročního harmonogramu kontrol. Sleduji se nápadné zdroje nebezpečí na dětských zařízeních a dopadových plochách. Provádí ji proškolená osoba, která se řídí pokyny výrobců dětských prvků. Zajišťuje společnost TS a.s., 17. listopadu 910, Frýdek-Místek.

Dopadové plochy (povrch tlumící náraz)
V prostoru dětských zařízení jsou použity povrchy z materiálů tlumící náraz. U jednotlivých dětských zařízení dle výšky volného pádu je odvozen druh a mocnost materiálu v dopadové ploše.  Převážně jsou použity pryžové povrchy, štěrk (kačírek) a v omezeném množství písek a kůra. Písek v prostoru dětských prvků má pouze funkci dopadové plochy a neslouží ke hraní dětí. Písek ke hraní je vymezen samostatnou plochou pískoviště.

Opravy a údržba
Opravy dětských zařízení, dopadových ploch a mobiliáře jsou řešeny a prováděny na základě kontrolní činnosti a nahlášení závad. Pokud není možno provést opravu po zjištění, je poškozená část zabezpečena. Zajišťuje společnost TS a.s., 17. listopadu 910, Frýdek-Místek.
Opravy odpadových košů zajišťuje společnost Frýdecká skládka, a.s., Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek.

Péče o zeleň
V okolí dětských hřišť se provádí údržba veřejné zeleně dle ročního harmonogramu údržby veřejné zeleně na území města Frýdku-Místku.  Kosení trávy se provádí dle lokality 3-6x ročně. V měsíci dubnu se provádí jarní vyhrabání ploch zeleně a v období říjen-listopad provádí se úklid listí.

Zajištění bezpečnosti
V zájmu péče o zdraví dětí mají rodiče, respektive osoby zajišťující dohled nad dítětem zákonnou povinnost vykonávat nad dětmi dozor odpovídající stupni jejich vývoje. Statutární město Frýdek-Místek nenese odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s porušením uvedené povinnosti.

V prostoru dětských hřišť platí zákaz:
• poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení
• používat herní zařízení, pokud je kluzké, vlhké nebo namrzlé a povrch terénu dětského hřiště je kluzký, rozmočený a namrzlý
• používat herní prvky nebo některé části hřiště, pokud jsou poškozeny a brání užívání
• vodění psů, koček a jiných zvířat do prostoru dětského hřiště (pohyb psů upravuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství)
• kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek
• vstupu a manipulace s otevřeným ohněm
• vjíždět do prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích a skateboardu

Návštěvník je na dětském hřišti povinen:
• respektovat návštěvní řád a pokyny správce
• chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
• dodržovat čistotu a pořádek (odpadky odhazovat pouze do určených nádob)


Ve Frýdku-Místku dne 01.06.2017                     

 

Přílohy

O městě

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)