Pískoviště

PDF E-mail Print

P R O V O Z N Í   Ř Á D

pískovišť na území města Frýdku-Místku provozována statutárním městem Frýdek-Místek

Provozovatel: 

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

odbor životního prostředí a zemědělství

tel.: 558 609 484

e-mail: zivotni@frydekmistek.cz

Údržbu provádí: 

TS a. s., 17. listopadu  910, 738 01  Frýdek Místek

tel.: 558 443 207,  558 443 211

e-mail: tsfm@tsfm.cz
 

Provozní doba

letní provoz:  duben-září      07.00 - 20.00 hodin
zimní provoz: říjen-březen   08.00 - 18.00 hodin

Dětská pískoviště jsou celoročně veřejně přístupná. Z důvodu zajištění bezpečnosti není možno používat pískoviště pokud je jejich povrch kluzký, vlhký nebo namrzlý a povrch písku je rozmočený a namrzlý!

Výměna písku
Výměna písku v pískovištích, která jsou uvedena v seznamu pískovišť provozovaných statutárním městem Frýdek-Místek se provádí 1x ročně v měsících duben-květen. V průběhu roku v měsících červenec-srpen se provádí kontrola a povrchové vyčištění pískovišť.  Další výměna písku v průběhu roku se provádí jen na vytipovaných pískovištích, a to podle stupně znečištění.

Opravy pískovišť
Opravy desek na vytipovaných pískovištích se provádí v měsících květen-červen. Další opravy se provádí v průběhu roku podle aktuálního stavu. 

Omezení vstupu do pískovišť
Do prostoru pískovišť je zákaz vodění psů, koček a jiných domácích zvířat!
(upraveno obecně závaznou vyhláškou č. 6/2005 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství)

Zajištění bezpečnosti
V zájmu péče o zdraví dětí mají rodiče, respektive osoby zajišťující dohled nad dítětem zákonnou povinnost vykonávat nad dětmi dohled odpovídající stupni jejich vývoje. Statutární město Frýdek-Místek nenese odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s porušením uvedené povinnosti.

V prostoru pískovišť platí zákaz:
• poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení
• používat zařízení pískoviště pokud je poškozené a brání užívání
• kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek
• vstup a manipulace s otevřeným ohněm

Ve Frýdku-Místku dne 28.03.2018                     

Přílohy

O městě

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)