Nacházíte se: O městě > Životní prostředí a zemědělství > Ovzduší > Kontrola kotlů

Kontrola kotlů

PDF E-mail Print

Povinnost provozovatele stacionárního zdroje (kotle):

Povinností provozovatele stacionárního zdroje je dle ust. § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. V případě, že výrobce spalovacího zdroje není znám, zanikl nebo neurčil oprávněnou osobu, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje. V souladu s ust. § 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší je provozovatel povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016.

Seznam odborně způsobilých osob naleznete na internetové adrese http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, případně na internetových stránkách jednotlivých výrobců spalovacích stacionárních zdrojů.

V příloze naleznete sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším a rovněž vzor dokladu o kontrole. Oba dokumenty jsou rovněž dostupné na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Sankce za nesplnění povinnosti:

Fyzická osoba se dle ust. § 23 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší dopustí přestupku tím, že jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. h) neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly.

Za výše uvedený přestupek lze dle ust. § 23 odst. 2 písm. b) uložit pokutu do 20 000 Kč.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dle ust. § 25 odst. 1 písm. o) zákona o ochraně ovzduší dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. h) neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly.

Za výše uvedený správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se dle ust. § 25 odst. 7 písm. d) zákona o ochraně ovzduší uloží pokuta do 50 000 Kč.

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY ZÍSKÁTE NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Přílohy

O městě

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)