Občan

Tento signál není implementován. Signál č. 4.