Aktuality

Víkendové vzdělávání pěstounů se vydařilo

Odbor sociální péče Magistrátu města Frýdek-Místek uspořádal pro pěstouny, kterým se věnuje v rámci pomoci s výkonem pěstounské péče, dvoudenní školení. Akce proběhla během slunného květnového víkendu ve dnech 18. až 19. května 2019 v prostorách Pensionu pod Lípou v obci Řeka pod patronací doprovázejících pracovnic odboru sociální péče.

Víkendové vzdělávání pěstounů se vydařilo

Odbor sociální péče Magistrátu města Frýdek-Místek uspořádal pro pěstouny, kterým se věnuje v rámci pomoci s výkonem pěstounské péče, dvoudenní školení. Akce proběhla během slunného květnového víkendu ve dnech 18. až 19. května 2019 v prostorách Pensionu pod Lípou v obci Řeka pod patronací doprovázejících pracovnic odboru sociální péče.

Po ubytování se dospělí účastníci sešli v salonku k přednášce s ožehavým tématem „Poruchy attachementu a co s tím…“. Děti, které jsou svěřeny do pěstounské péče, se naopak těšily na společnou zábavu. Během dopoledne se navzájem seznámily, vytvořily vlastní zájmové skupinky, proháněly se po pozemku pensionu, kde měly k dispozici dětské hřiště s kolotočem, houpačkami, prolézačkami a skluzavkou. V další části byla možnost si zahrát fotbal. Část dětí využila i možnosti krátké průzkumné procházky po okolí. Bez ohledu na zvolenou zábavu se všechny děti už před polednem velmi těšily na oběd. Při přestávce na oběd se „náhradním rodičům“ mohly děti navíc pochlubit vlastnoručně zdobenými tričky.

Takto poučeni o působení „horského“ vzduchu na žaludky dětí, se pozměnily odpolední plány a delší procházka směřovala kolem místní pizzerie. Zde se naskytla možnost prověřit stolovací návyky dětí mimo dohled rodičů a poskytnout jim trochu sytější svačinku. Průvodkyně dětí na zpáteční cestě s potěšením vyhodnotily, že ani legendární kouzelník Houdini by jednotlivé dílky pizzy nenechal zmizet rychleji. Zbytek odpoledne probíhal opět v duchu volné zábavy, kdy si děti vybíraly tu vlastní a únava byla znát pouze na doprovázejících pracovnicích, které si na takovou míru pohybu už připadaly „staré“.

Při večerním opékání párků vládla velmi uvolněná atmosféra, neboť po celém dni měly děti i rodiče pocit, že se vzájemně znají už dlouho. Dospělí si vyměňovali dojmy ze školení a sledovali své děti, jak si s neutuchající energií a intenzitou utužují své vztahy. Útěchou všem bylo, že na sklonku dne byly děti tak vyčerpané, že usnuly téměř okamžitě.

Druhý den, hned brzy po ránu, se děti začaly znovu houfovat a hned hledaly své kamarády z předchozího dne. K hlídání je převzala statečná dvojice mladých „krotitelů dětí“ a opět je vzali na výšlap, tentokrát spojený se soutěžemi. Vybavení svačinou a drobnýma na nákup se s větším i menším nadšením děti vydaly na cestu.

Dospělí se mnohem ochotněji sesedli k závěrečné části vzdělávání, při kterém prezentovali poznatky z předchozího dne a na základě společných znalostí o dětech je s doprovázejícími pracovnicemi zkoušeli aplikovat na konkrétní případy. Někteří se tak mohli utěšovat, že „v tom“ nejsou sami a srovnávali společné znaky svých dětí. I když minulost a životní zkušenosti dětí i pěstounů byly různorodé, v mnohém se sobě podobaly. Vše ještě okořenily věkové a generační rozdíly mezi těmito pečovateli, kteří své životní strasti umí přijímat s nadhledem i humorem – a za to jim patří dík.

S potěšením si po návratu dětí vyposlechli jejich zážitky z procházky, chlubení, jak zvládli výšlap i vědomostní soutěže. Se smíchem reagovali na historky „krotitelů“ z cesty a reakcí dětí na různé situace.

Ještě hodinu po oficiálním ukončení se společně bavili a celá diskuze byla prodchnuta kolektivním nadšením pěstounů nejen ze získaných informací, ale i ze společně stráveného času. V závěru se ponořili do plánování dalších setkání a (ne)závaznou domluvou, že v příštím roce umožní dětem také společný pobyt na letním táboře.

Doprovázející pracovnice odboru sociální péče

Veronika Mikulová, Daniela Frischtoková

MM F-M
ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE
23.05.2019 12:58
(Aktualizováno: 23.5.2019 13:00)
Počet zhlédnutí: 1 480