Aktuality

„MHD zdarma“

Statutární město Frýdek-Místek se rozhodlo ulevit životnímu prostředí, které je extrémně zatíženo silniční dopravou. Proto od konce března zavádí projekt „MHD zdarma“.

„Jsme si vědomi, že jde o postup, který je v mnoha směrech v rámci České republiky výjimečný. K tomuto kroku nás přiměl pokračující nárůst silniční dopravy ve městě. Výfukovými plyny, hlukem, otřesy a prašností jsou zatíženi zejména obyvatelé žijící v blízkosti průtahu městem, kterým denně projede na 45 tisíc vozů, předimenzovaná doprava je ale v dopravních špičkách i na dalších hlavních tazích ve městě, například na ulici 17. listopadu, Ostravská, Opletala a Frýdlantská v Místku nebo Revoluční a T.G. Masaryka ve Frýdku. Od dopravou přetížených silnic nám pomůže jedině obchvat města, jehož výstavba by mohla být zahájena již v příštím roce. Než ale bude obchvat města vybudován, chceme motivovat zejména místní motoristy, aby v rámci výhodného tarifu využívali k přepravě hromadnou autobusovou dopravu a šetřili tak naše životní prostředí,“ řekl náměstek primátora Michal Novák.

Nově zavedený tarif v MHD má svá jasná pravidla a podmínky - nákup nové čipové karty, její aktivace a prokázání bezdlužnosti vůči městu. Hodnota karty a ročního kuponu činí 300 korun – zahrnuje: pořízení čipové karty, její aktivaci, obal a roční kupón.

„Nová čipová karta zvýší identifikaci přepravovaných osob, bude na ní uvedeno jméno držitele, jeho fotografie a evidenční číslo. Karta nebude přenosná, čímž zamezíme spekulantům obchodovat s těmito kartami, dlužníci nebudou mít šanci kartu získat. S tím souvisí i naše další očekávání, a to, že v rámci vyřízení výhodného jízdního tarifu někteří lidé uhradí dluhy, které mají vůči městu,“ vysvětlil náměstek Michal Novák.

Postup k vydání čipové karty je následující: zájemce vyplní žádost o výdej čipové karty, která bude k dispozici na magistrátu města i na autobusovém nádraží. Po vyplnění žádosti se s touto dostaví na odbor dopravy magistrátu města v Místku na ul. Palackého 115, kde úředníci prověří, zda žadatel má či nemá závazky vůči městu. Pokud žadatel závazky nemá, přiloží k žádosti barevnou fotografií velikosti 3,5 x 4,5 cm a zaplatí 300 korun (cena za čipovou kartu, její aktivaci, obal a roční kupón). Po 15 kalendářních dnech od data podání žádosti si kartu vyzvedne na autobusovém nádraží, kde mu bude následně aktivována. Od doby aktivace budou moci cestující využívat 365 dní MHD zdarma.

„MHD zdarma“ bude platit jen pro držitele nových čipových karet. Stávající tarify, stávající čipové karty, průkazky na slevy a podobně zůstávají v platnosti. Je tedy na rozhodnutí cestujícího, zda nabídku na „MHD zdarma“ využije, nebo nikoliv. Pokud mu z jakýchkoliv důvodů vyhovuje stávající systém, stávající jízdné či slevy, nemusí si nic vyřizovat a nadále bude v autobusech městské hromadné dopravy přepravován jako doposud. Nadále bude také možné hradit jednotlivé jízdné u řidiče. Nic se nemění pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, držitele průkazu starších 70 let, dárce krve nebo strážníky a policisty v uniformě, kteří měli MHD zdarma i v minulosti.

Výhodný tarif MHD bude platný pouze na linkách městské hromadné dopravy. Příměstská doprava není v kompetenci města. To znamená, že pokud cestující použije v obvodu MHD spoje příměstské autobusové dopravy, bude muset hradit jízdné pomocí čipové karty (elektronické peněženka) nebo platbou v hotovosti.

Novinkou je zavedení městské hromadné dopravy do Skalice a posílení spojů do místních částí Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky a Lískovec. Tady jsme se snažili vyjít vstříc požadavkům občanů, kteří měli možnost vyjádřit se k dostupnosti MHD v měsíci lednu na odboru dopravy magistrátu,“ dodal náměstek Michal Novák.

Nové přepravní a tarifní podmínky MHD ve Frýdku Místku byly projednány s dopravcem, v komisi rady města pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality a byly schváleny radou města. Zveřejněny budou na webových stránkách města www.frydekmistek.cz a také na stránkách ČSAD Frýdek-Místek a.s. www.3csad.cz .
 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
22.02.2011 15:40
Počet zhlédnutí: 23 997