Nacházíte se: Občan > Ceny statutárního města Frýdku-Místku

Ceny statutárního města Frýdku-Místku

PDF E-mail Print

11. Udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2017 dne 21. 9. 2018

Udělení Cen  statutárního města Frýdku-Místku za rok 2017 proběhlo společně s akcí Den
Frýdku-Místku dne 21. 9. 2018.
Zastupitelé na svém 24. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaném dne 20. 8. 2018, schválili udělení cen třem významným osobnostem:

- panu Rudolfu Horníčkovi za aktivní a dlouhodobou činnost pro Svaz důchodců ČR
- panu Josefu Kleinwächterovi za přínos v oblasti výchovy, vzdělávání a vedení k tradicím
- panu Milanu Klegovi za přínos v oblasti výtvarné umění (cena byla udělena in memoriam)

Pan primátor Mgr. Michal Pobucký, DiS. předal těmto osobnostem v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“  Cenu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2017 včetně pamětního listu a peněžního daru ve výši 20.000 Kč.

 

10. Udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016  dne 8. září 2017


Udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016 proběhlo společně s Festivalem partnerských měst dne 8. 9. 2017 na Zámeckém náměstí.
Zastupitelé na svém 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaném dne 12. 6. 2017, schválili udělení cen čtyřem významným osobnostem:

- panu Vilému Vlkovi za přínos v oblasti kultury a sportu (Beskydský ještěr - soutěž filmových amatérů)
- panu Milanu Michnovi za přínos v oblasti kulturní a hudební (muzikant, Šuba Duba Band)
- panu Bc. Petru Korčovi za přínos v oblasti kulturní a hudební (festival Sweetsen fest, Filmový klub F-M)
- panu Josefu Křístkovi, válečnému veteránovi (cena byla udělená in memoriam)

Pan primátor Mgr. Michal Pobucký, DiS. předal těmto osobnostem v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“  Cenu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016 včetně pamětního listu, uměleckého díla s motivem města Frýdku-Místku a peněžního daru ve výši 20.000 Kč.

 

9. Udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2015 dne 9. září 2016


Zastupitelstvo města v červnu rozhodlo v souladu s Pravidly pro udělování Ceny statutárního města Frýdku‑Místku udělit tuto cenu za rok 2015, včetně pamětního listu, uměleckého díla s motivem města Frýdku-Místku výtvarnice Gabriely Turkové a peněžního daru 20 000 Kč, těmto občanům Frýdku-Místku: - paní Olze Tlučkové, nar. 1921, za přínos v literární a kulturní oblasti (lidová básnířka). - panu Jaromíru Poláškovi, nar. 1961, za jeho badatelskou, literární, publikační, výzkumnou a další odbornou činnost týkající se města Frýdku-Místku. - panu Přemyslu Kubalovi, nar. 1973, za přínos v oblasti sportu (olympionik, reprezentant ČR v plážovém volejbalu).

K předání cen primátorem Michalem Pobuckým došlo u příležitosti Festivalu partnerských měst minulý pátek 9. září. Ocenění se zúčastnili osobně, pouze za Přemysla Kubalu, který v tu dobu bojoval i v 42 letech o titul mistra České republiky v plážovém volejbale, přebíral cenu otec Milan, který je sám paralympijským medailistou a pochválil syna, že „drží linii“.

Olga Tlučková

Letos pětadevadesátiletá jubilantka Olga Tlučková se narodila 10. září 1921 v Bruzovicích jako dcera Viktora Kocycha, vojáka z povolání. Oba rodiče byli velmi aktivní ve své obci. Právě Bruzovice a sousední Sedliště se staly místem životního příběhu Olgy Tlučkové a též inspirací pro její příští literární a výtvarnou činnost.

Ještě v předškolním věku začala vymýšlet první veršíky. Navštěvovala školu v rodné obci, pak ve Frýdku-Místku, v Českém Těšíně, Ostravě a v Brně, kde studovala Učitelský ústav ke vzdělání učitelek odborných škol pro ženská povolání. Jako mladá učitelka nastoupila v Jičíně v Čechách. Po válce požádala o přeložení do Frýdku-Místku. Pak byla zrušena škola pro ženská povolání, a proto další léta působila na jiných školách.

V roce 1954 ze školství odešla. Věnovala se nejen domácnosti a výchově dcery Jany, ale ve svém bydlišti v Sedlištích pomáhala při všech kulturních akcích. Jako výtvarnice se angažovala při pořádání výstav a školních akademií, kde uplatnila též dramaturgický talent. Malovala plakáty, pozvánky, pamětní listy, působila v národopisném souboru Sedlišťané, vystupovala s divadelními ochotníky. Slovem i kresbou zachytila okolní život i se svými spoluobčany z Bruzovic a Sedlišť. Nezapomněla na ně i po přestěhování do Frýdku-Místku. S manželem navštěvovala Olga Tlučková sedlišťský vlastivědný kroužek a klub důchodců, pak již sama po smrti manžela.

S klubem důchodců účinkovala na různých slavnostech nebo ve Frýdeckém zámku, psala kabarety, režírovala, dělala výpravu. Její vtipné rýmovačky, vesměs úsměvné, ale i kritické ve spisovné češtině a též v nářečí, tzv. ponašimu, se staly velmi populární zvláště u starší generace. Svými příspěvky bavila čtenáře různých občasníků, také posluchače rádia. Verše psala pro pobavení i poučení. Často je sama přednášela, např. na setkáních členů Literárního klubu Petra Bezruče nebo Matice Slezské, jejíž činnost pomáhala v roce 1990 obnovovat.

Laštinu paní Tlučkové obdivoval hudební skladatel, pedagog, dramatik a spisovatel Ilja Hurník, s jehož rodinou neúnavná seniorka udržovala písemné kontakty. Její básně v nářečí vyšly v humorné sbírce Sklodanky, sbírka básní, říkanek a písniček Z našeho kraja vyšla roku 2005. Matice Slezská vydala v roce 2011 další brožuru Slezské zemi, tentokrát s číslem XXIV, která nabídla tvorbu Olgy Tlučkové jako sbírku Slezsko jedna báseň.

Na dotaz, zda ví, kolik napsala veršů, říká, že jich bylo asi několik tisíc. A o sobě jubilantka prozrazuje, že byla naivně idealistická od mládí a zůstala jí do 95 let.

Jaromír Polášek

Rodák z Frýdku-Místku Jaromír Polášek (nar. 1961) se po absolvování Gymnázia Petra Bezruče stal v roce 1981 zaměstnancem někdejšího Okresního vlastivědného muzea. Studium oboru muzejnictví, organizované tehdy muzeologickým kabinetem v Praze, studoval při zaměstnání. Na Univerzitě Palackého pak absolvoval distančně andragogiku (výchova a vzdělávání dospělých).

Během svého 35letého působení v muzeu Jaromír Polášek prošel řadou pracovních funkcí – od průvodce, odborného referenta, přes kurátora sbírek až po ředitele a od roku 1996 do současnosti lektora odborných kurzů Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Jeho odborná činnost obnáší práci ve sdruženích věnujících se regionální historii a archeologii. Např. od roku 1983 pracoval jako tajemník, pak předseda Beskydské muzejní a vlastivědné společnosti ve Frýdku-Místku. Do loňska byl členem výboru České archeologické společnosti, v letech 1998–2014 místopředsedou a předsedou její pobočky pro Moravu a Slezsko.

Pro veřejnost uvedl asi 1200 přednášek a pro školy 6 500 popularizačních přednášek. Připravil na 700 odborných exkurzí, vycházek a zájezdů, od roku 1992 se podílel na realizaci nově vzniklého projektu Seniorgymnázium ve Frýdku-Místku.

V rámci výzkumné činnosti se Jaromír Polášek zaměřuje na dokumentaci proměn lidských sídel a krajiny v beskydské oblasti, zabývá se nedestruktivním archeologickým průzkumem zaniklých industriálních objektů v oblasti Moravskoslezských Beskyd, judaistickou problematikou, historií dřevěných sakrálních staveb na Moravě a ve Slezsku, historií beskydské turistiky, dokumentuje lidovou slovesnost.

Je autorem přibližně 90 výstav a expozic v řadě muzeí, galerií a památníků. V minulosti to byla např. výstava Stará škola, Pozdrav z Frýdku-Místku, Proměny Frýdecko-Místecka v letech 1880–2000, Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide…, Ve stínu frýdecké synagógy, Historie turistiky v Beskydech. Z posledních let to byly výstavy Zmizelý Frýdek a Místek, Historické motocykly – Člověk a stroj, Vánoční pozdrav dříve a dnes, Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku a další.

Rozsáhlá publikační činnost Jaromíra Poláška zahrnuje též knižní práce, které vznikly ve spolupráci s dalšími spoluautory, např. v roce 2009 to byla kniha Dřevěné kostely a kaple v Beskydech a okolí. Mnohé publikace vydal s manželkou Jiřinou, např. Pověsti a legendy Moravy a Slezska, Moravskoslezské pohádky, Moravskoslezské pověsti, Dřevěné kostely a kaple Moravy a Slezska, Pověsti z hukvaldského hradu a okolí, Pověsti z tajemného Štandlu a okolí, Frýdecké pověsti aj. Je též autorem asi 50 odborných článků a studií z oboru archeologie, regionální historie, muzejní andragogiky a židovské problematiky. Na 450 jeho popularizačních článků vyšlo v regionálním tisku a ve sbornících. Pravidelně spolupracuje s rozhlasem a televizí. Mezi dokumenty najdeme např. Příběh mumií, Chrámové dřevěnice, Jan Karafiát, Šumný Frýdek-Místek, Dřevěné evangelické modlitebny, Dřevěné kostely v Beskydech – Hájek, Sedliště, Prašivá, Vánoce dříve a dnes, Záhady z oblasti Beskyd.

Od loňska Jaromír Polášek řídí komisi rady města pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku. Je předsedou Old Fiat Clubu Frýdek-Místek, mimo jiné také organizuje setkání majitelů historických automobilů a motocyklů. Jeho zájmové a především profesní vytížení je velké, a tak jen málo času mu zbývá na sběratelskou činnost, které se věnuje i jako člen klubu filokartistů. Spolu s manželkou se již 13 let starají o opuštěné kočky, neboť město Frýdek-Místek podobné zařízení nemá. V malém útulku manželů Poláškových nyní žije nebo dožívá s poraněním nebo hendikepem 17 koček, které jejich majitelé opustili.

Přemysl Kubala

Volejbalista Přemysl Kubala se narodil ve Frýdku-Místku (1973). Jeho sportovní začátky však byly spojeny s gymnastikou, které se věnoval od šesti do deseti let, pak svůj zájem soustředil na fotbal a od 15 let již na volejbal.

Vysoký kluk, nyní se svými 202 cm, byl přímo předurčen k volejbalu. V 19 letech jej kombinoval s plážovým volejbalem, tzv. beach volejbalem. Přemek slavil úspěchy v šestkovém volejbalu, a to 3. místem na Mistrovství světa juniorů 1993 v Argentině. V roce 1997 se stal v šestkovém volejbalu nejlepším hráčem České republiky.

S týmem pak vybojoval dvě čtvrtá místa na mistrovství Evropy mužů – Vídeň 1999 a Ostrava 2001. Do výčtu jeho úspěchů patří 4. místo ve Světové lize 2003 v Madridu, zisk čtyř titulů mistra ČR, jednoho titulu mistra Slovenska i Rakouska. Účastnil se čtyřikrát ligy mistrů za kluby čtyř různých zemí. Mistrovství světa absolvoval v Japonsku (1998) a v Argentině (2003). V reprezentačním výběru působil 10 let.

V plážovém volejbalu, který se stal v roce 1996 také součástí programu olympijských her, získal pětkrát titul mistra České republiky. V letech 2011, 2012, 2016 byl nejlepším hráčem ČR. Přemysl Kubala si splnil sen, když se kvalifikoval spolu s Petrem Benešem na XXX. letní olympijské hry v Londýně 2012. Obsadili zde 17. místo.

Se třemi různými partnery vybojoval třikrát 4. místo na světovém okruhu – Berlín, Haag, Durban. Na evropském okruhu v Lucernu mu patřilo 3. místo, stejné umístění získal v roce 2015 na 1. Evropských hrách v Baku. Již o rok dříve byl tento účastník evropských a světových mistrovství s přezdívkou Bean uveden do Síně slávy českého volejbalu.

V současnosti šéftrenér volejbalového klubu Volley Beskydy Frýdek-Místek Přemysl Kubala o sobě prozradil, že jako dítě nežil jen sportem, ale hrál i sedm let na akordeon. Nyní jako otec dvou dětí – patnáctiletého Jakuba a šestileté Terezky – by svým i ostatním dětem přál, ať mají ze sportu především radost a ať dávají v dnešní moderní době přednost skutečným kamarádům a kolektivům před těmi virtuálními na počítači.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

8. Udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2014 dne 11. září 2015

 Na Zámeckém náměstí ve Frýdku proběhlo letos udílení Cen statutárního města Frýdku-Místku společně s Festivalem partnerských měst 2015. Zastupitelé na svém 6. zasedání konaném 7. září 2015 schválili udělení cen třem následujícím významným osobnostem:

- paní MUDr. Evě Gerykové za dvacetiletou obětavou práci ve funkci prezidentky Mezinárodního folklorního festivalu F-M a rozvoj v oblasti kultury v našem městě;

- panu Bohumíru Halešovi za přínos v oblasti výchovy a vzdělávání, dlouholetou organizaci kulturních akcí v Chlebovicích, obnovu Fojtství a založení Chlebovického muzea;

- panu Václavu Peterovi za přínos v oblasti literární a publikační činnosti, fotografie, pohlednice a vydávání kalendářů s motivy F-M  a Beskyd;

Pan primátor Mgr. Michal Pobucký, DiS.  předal těmto třem osobnostem v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“ Cenu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2014 včetně pamětního listu, uměleckého díla s motivem města Frýdku-Místku a peněžního daru ve výši 20.000,-Kč.

Na úvod slavnostního aktu zahrál místní Šuba Duba Band a po předání cen navazoval Festival partnerských měst 2015, kde se představila jednotlivá města včetně kulturních vystoupení.

 

 

7. Udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2013 dne 14. března 2014

Dne 14. 3. 2014 v 15:30 hod. proběhlo v Nové scéně Vlast slavnostní předání Cen statutárního města Frýdku-Místku. Zastupitelé na svém zasedání 3. března 2014 schválili udělení cen třem následujícím významným osobnostem:

 - panu Martinu Klimánkovi za dlouholetou aktivní činnost a přínos v oblasti amatérského hudebního života ve Frýdku-Místku;

- paní Marii Bohanesové za dlouhodobou a nevšední práci v oblasti  sociálních služeb určenou nejpotřebnějším občanům;

 - panu Břetislavu Gebauerovi za celoživotní práci v oblasti společenského života ve městě při výuce tance všech generací a veřejných produkcí.

Vedení města se rozhodlo současně poděkovat a ocenit také 17 bezpříspěvkových dárců krve z Frýdku-Místku, odměněných Zlatým křížem l. třídy za 160 odběrů (7 dárců) a Zlatým křížem 2. třídy za 120 odběrů (10 dárců). Poděkování mířilo: Jiřímu Bartošovi, Aleši Horákovi, Marinu Košařovi, Pavlu Kováčovi, Richardu Onderkovi, Milanovi Sadovému, Antonínu Slavíkovi, Dušanovi Červíkovi, Radovanovi Galasovi, Pavlu Garbovi, Vítězslavu Chýlkovi, Lubomíru Kahánkovi, Petru Královi, Antonínu Máčalovi, Miroslavu Markusíkovi, Lubomíru Řehákovi a Aleně Ivankové.

Náměstci primátora statutárního města Frýdku-Místku Karel Deutscher, Mgr. Petr Cvik a Libor Koval předali  třem oceněným osobnostem v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“ Cenu statutárního města Frýdku- Místku za rok 2013 vč. pamětního listu, uměleckého  díla s motivem města Frýdku-Místku a peněžního daru ve výši 20.000,- Kč.

Oceněným dárcům krve vyslovil obdiv náměstek primátora Ing. Dalibor Hrabec a předal jim písemné poděkování primátora SMFM Mgr. Michala Pobuckého, DiS. vč. drobného  dárku a  finanční částky 3 tisíce korun (Zlatý kříž 1. třídy) a  2 tisíce  korun (Zlatý kříž 2. třídy).

Slavnostní akt  obohatil Symfonický orchestr Frýdek-Místek Císařským valčíkem Johanna Strausse.
 

Na závěr slavnostního setkání proběhlo ve vestibulu Nové scény Vlast pohoštění pro všechny pozvané hosty.

 

6. Udílení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2012 dne 14. března 2013

Dne 14. 3. 2013 v 15:30 hod. proběhlo v Nové scéně Vlast slavnostní předání Cen statutárního města Frýdku-Místku. Zastupitelé na svém zasedání 25. února 2013 schválili udělení cen třem následujícím významným osobnostem:

- panu Radimu Bělešovi za reprezentaci města na Mistrovství světa v atletice handicapovaných a paralympiádách v Aténách a Londýně;

- panu Ing. Karlu Kubalovi, dlouholetému předsedovi Šachového oddílu TJ VP a spoluzakladateli Beskydské šachové školy ve Frýdku-Místku;

- panu Karlu Hlostovi, dlouholetému předsedovi Klubu filmových amatérů, organizátorovi mezinárodní filmové soutěže Beskydský ještěr a filmovému kronikáři našeho regionu, za amatérskou filmovou činnost.

Primátor statutárního města Frýdku-Místku Mgr. Michal Pobucký, DiS.  předal  oceněným osobnostem v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“ Cenu statutárního města Frýdku- Místku za rok 2012 vč. pamětního listu, uměleckého  díla s motivem města Frýdku-Místku a peněžního daru ve výši 20.000,- Kč.
Slavnostní akt  obohatily árie a duety z významných operet Nedbala, Frimla, Lehára a Strausse v podání sopranistky Ivany Veberové (sólistka opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni), tenoristy Lubomíra Havláka (sólista Státní opery a Národního divadla v Praze) a klavírního doprovodu Ireny Havlákové (pedagog Hudební fakulty AMU v Praze).
Po organizačně technické stránce akci zajišťoval odbor kancelář primátora MMFM.

 

5. Udílení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2011 dne 14. března 2012

Dne 14.3.2012 v 15:30 hod. proběhlo v Nové scéně Vlast slavnostní předání Cen statutárního města Frýdku-Místku. Zastupitelé na svém zasedání 5. března 2012 schválili udělení cen čtyřem následujícím významným osobnostem:


- paní Marii Máchové - za dlouholetou aktivní činnost v Oblastním spolku ČSČK ve Frýdku-Místku a podíl ve výchově a vzdělávání mládeže v oblasti zdravotnických, sociálních a humanitárních služeb,

- studentům Kamilu Zahradníkovi, Rostislavu Sárovi, Petru Kaňokovi - za záchranu života spolužáka.

Věcné ceny a šeky oceněným předel náměstek primátora Mgr. Michal Pobucký, DiS. Moderovala tisková mluvčí, Jana Matějíková.

Po organizačně technické stránce akci zajišťuje odbor kancelář primátora MMFM ve spolupráci s odborem školství MMFM.

 

 

 

4. Udílení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2010 - 11. března 2011


Dne 11.3.2011 v 16 hod. proběhlo v Nové scéně Vlast slavnostní předání Cen statutárního města Frýdku-Místku. Zastupitelé na svém zasedání 7. března 2011 schválili udělení cen třem následujícím významným osobnostem:

- panu Zdeňku Šebestovi - za celoživotní angažovanost a přínos v oblasti provozování a civčení jógy v našem regionu, organizování a propagaci zdravého cvičení, zpomalování stárnutí, výuku pozitivního myšlení,

- panu Güntheru Kuboňovi - za dlouholetou činnost při provozování Školy života denního stacionáře pro podporu lidí s mentálním postižením,

- paní Věře Šimkové in memoriam - za dlouholetou angažovanost v oblasti folklórního a lidového umění a přínos kulurnímu životu ve městě Frýdku-Místku i celém moravskoslezském regionu.

Věcné ceny a šeky předal primátor města Mgr. Petr Cvik. Moderovala tisková mluvčí Jana Matějíková.

Přítomní shlédli krátké vystoupení žáků Zdeňka Šebesty a vystoupení souboru lidových písní a tanců Ostravica.

Po organizačně technické stránce akci zajišťuje odbor kancelář primátora společně s odborem školství Magistrátu města Frýdku-Místku.


 

 

 

 

 

3. Udílení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2009 - 12. března 2010


Dne 12.3.2010 v 15:30 hod. proběhlo v Nové scéně Vlast slavnostní předání Cen statutárního města Frýdku-Místku. Zastupitelé na svém zasedání 8. února 2010 schválili udělení cen dvěma následujícím významným osobnostem:
 

- panu PhDr. Eduardu Mockovi - za dlouholetou tvůrčí činnost na poli dramatického a filmového umění,

- panu Mgr. Janu Krulikovskému - za celoživotní angažovanost v oblasti ochotnického divadla a přínos kulturnímu životu ve městě Frýdek-Místek.

Slavnostní odpoledne zahájil dívčí komorního sbor CZKWTřinec svým vystoupením. Věcné ceny a šeky předala primátorka města Ing. Eva Richtrová.
 

Eduard MocekSlavnostní udílení dne 12.3.2010Jan Krulikovský

 

 

 

 

 

2. Udílení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2008 - 13. března 2009


Dne 13.3.2009 v 15:30 hod. proběhlo v Nové scéně Vlast slavnostní předání Cen statutárního města Frýdku-Místku. Zastupitelé na svém zasedání 9. února 2009 schválili udělení cen čtyřem následujícím významným osobnostem:

- panu Jaromíru Václavíkovi – za dlouholetou činnost v hudebních a společenských aktivitách Symfonického orchestru Frýdek-Místek,

- panu Evženu Zámečníkovi – hudebnímu skladateli za dlouholetou tvůrčí činnost,

- panu Ivanu Kopeckému – fotbalovému trenérovi za dlouholetou propagaci kopané a práci s mladými sportovními talenty,

- paní Mgr. Marii Novákové - zakladatelce a vedoucí dětského tanečního souboru Ostravička za dlouholetou práci v oblasti kulturního života a výchovy mládeže k lásce a tradicím kraje.

Věcné ceny a šeky předala primátorka města Ing. Eva Richtrová.
Přítomní shlédli kulturní vystoupení žáků ZUŠ Frýdek-Místek a souboru Ostravička.

Po organizačně technické stránce akci zajišťuje odbor kancelář primátora společně s odborem školství Magistrátu města Frýdku-Místku.
Ivan KopeckýJaromír VáclavíkMarie NovákováUdílení 13.3.2009

 

 

 

 

1. Udílení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2007 - 14. března 2008

Dne 14.3.2008 v 16:00 hod. proběhlo v Nové scéně Vlast slavnostní předání Cen statutárního města Frýdku-Místku. Zastupitelé na svém zasedání 11. února 2008 schválili udělení třem následujícím významným osobnostem:

- malířce Elišce Servátkové za celoživotní dílo zasvěcené našemu městu a Pobeskydí,

-horolezci Liboru Uhrovi za mimořádný sportovní výkon - zdolání druhé nejvyšší hory světa - K2,

- výtvarníkovi RNDr. Vilému Kocychovi in memoriam - za celoživotní přínos v oboru výtvarného umění a architektury.

Věcné ceny a šeky předali představitelé města, Ing. Richtrová - primátorka města a Mgr. Cvik - náměstek primátora.

Moderovala Jana Matějíková, tisková mluvčí Magistrátu a kulturním vystoupením program zpestřili žáci ZUŠ Frýdek-Místek.

Po organizačně technické stránce akci zajišťuje odbor kancelář primátora společně s odborem školství, kultury, mláděže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku.


Eliška ServátkováLibor UherManželka Viléma KocychaObraz Elišky ServátkovéSlavnostní udílení 13.3.2009


 

Obrázky

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
0.71 °C
0.43 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)