Glosa vedení města

Tento signál není implementován. Signál č. 39.