Nacházíte se: Občan > Orgány města > Magistrát města > Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Informace

Ing. Miroslav Hronovský

vedoucí odboru

Zaměření odboru

  • řidičské průkazy
  • evidence vozidel
  • TAXI
  • přestupky v dopravě
  • komunikace
  • MHD
  • zvláštní užívání a uzavírky komunikací

Seznam vyhlášek

Nařízení města o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Frýdek-Místek

Nařízení 2016-2 - MHD FM - max. ceny jízdného (34 kB)

Nařízení města o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odst

Nařízeni 2014-3 - schůdnost, sjízdnost (93 kB)

Nařízení města o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech statutárního města Frýdek-Místek na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích

Nařízení 2014-2 ceny parkování (60 kB)

Nařízení města o vymezení oblastí města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Nařízení 2014-1 vymezení parkování (34.400 kB)

Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek provozování taxislužby na území statutárního města Frýdku-Místku

OZV 2013-2 - příloha (48.5 kB) OZV 2013-2 - TAXI (53 kB)

Nařízení města, kterým se ruší vyhláška č. 8/99 o stanovení podmínek provozování taxislužby na území města Frýdku-Místku

20071004_vyhlaska_cN4_2007 (27.5 kB)

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 14/2003 o odtahování vozidel na území města Frýdku-Místku

OZV 2004-7 (32.5 kB)

OZV, kterou se ruší vyhláška č. 15/1998 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic a o úsecích místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

OZV 2004-5 (34 kB)

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší vyhláška č. 3/1993 "Režim organizace dopravy pěší zóny města F-M" a vyhláška č. 6/1993, kterou se mění vyhláška "Režim organizace dopravy pěší zóny města F-M"

OZV 2004-4 (33 kB)

Tiskopisy, materiály

AŠ_hlášení o zahájení kursu_vzor

20080625_formular_AS_hlaseni_o_zahajeni_kursu_vzor (45 kB)

AŠ_posudek o zdravotní způsobilosti

1302866130_formular_as_posudek_o_zdravotni_zpusobilosti (35.5 kB)

AŠ_posudek o zdravotní způsobilosti_prohlášení

 

formulář_AŠ_posudek o zdravotní způsobilosti_prohlášení (33 kB)

AŠ_převodka výuky a výcviku_vzor

20080625_formular_AS_prevodka_vyuky_a_vycviku_vzor (29.5 kB)

AŠ_žádost o přijetí k výuce a výcviku

20080625_formular_AS_zadost_o_ridicske_opravneni (1.882 MB)

AŠ_žádost o vydání registrace k provozování autoškoly

AŠ_žádost o vydání registrace k provozování autoškoly_vzor (15.045 kB)

AŠ_žádost o výjimku z místní úpravy provozu na PK

Žádost o výjimku z místní úpravy provozu na PK pro AŠ (31.5 kB)

AŠ_žádost o zkoušky z odborné způsobilosti

přihláška_žádost o zkoušky z odborné způsobilosti (41.5 kB)

AŠ_žádost o změnu registrace AŠ_fyz.os._vzor

AŠ_žádost o změnu registrace AŠ_fyz.os_vzor (13.392 kB)

AŠ_žádost o změnu registrace AŠ_práv.os._vzor

AŠ_žádost o změnu registrace AŠ_práv.os_vzor (13.513 kB)

CRV_oznámení o umístění a účelu využití vyřazeného silničního vozidla

CRV_oznámení o umístění a účelu využití vyřazeného silničního vozidla (28.5 kB)

CRV_oznámení o ztrátě

Oznameni_o_ztrate (632.305 kB)

CRV_plná moc_vzor

20080625_formular_CRV_plna_moc_vzor (27.5 kB)

CRV_přehled dovozců a výrobců tažných zařízení

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Schvalovani_vozidel/Tazne_zarizeni/Seznam_vyrobcu_a_dovozcu_taznych_zarizeni.htm

CRV_přehled zpracovatelů autovraků

https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ralight

CRV_žádost o poskytnutí údajů

Zadost_o_poskytnuti_udaju (621.152 kB)

CRV_žádost o povolení výroby-přestavby vozidla

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, povolení přestavby vozidla (133.209 kB)

CRV_žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla (152.748 kB)

CRV_žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného-přestavěného vozidla

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného-přestavěného vozidla (139.314 kB)

CRV_žádost o vydání nového dokladu

Zadost_o_vydani_noveho_dokladu (639.890 kB)

CRV_žádost o vydání tabulky

Zadost_o_vydani_tabulky (629.080 kB)

CRV_žádost o vydání tabulky-vývoz

Zadost_o_vydani_tabulky_vyvoz (631.065 kB)

CRV_žádost o vyřazení

Zadost_o_vyrazeni (636.855 kB)

CRV_žádost o zápis silničního vozidla

Zadost_o_zapis_silnicniho_vozidla (665.117 kB)

CRV_žádost o zápis změn

Zadost_o_zapis_zmen (646.372 kB)

CRV_žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Žádost o zápis změn údajů (192.030 kB)

CRV_žádost o zápis změny vlastníka

Zadost_o_zapis_zmeny_vlastnika (640.919 kB)

Návrh stanovení místní a přechodné úpravy provozu na PK

návrh stanovení místní úpravy provozu na PK (50 kB)

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti řidičů taxi

A - Přihláška k ZOZ řidičů taxi - nová (40.5 kB)

ŘP_plná moc_vzor

20080625_formular_RP_plna_moc_vzor (28 kB)

ŘP_profesní osvědčení řidiče_potvrzení o školení

20080625_formular_RP_profesni_osvedceni_ridice_potvrzeni_o_skoleni (29 kB)

ŘP_profesní osvědčení řidiče_potvrzení o vykonání zkoušky

20080625_formular_RP_profesni_osvedceni_ridice_potvrzeni_o_vykonani_zkousky (24.5 kB)

ŘP_vzdání se řidičského oprávnění_vzor

20080625_formular_RP_vzdani_se_ridicskeho_opravneni_vzor (160.144 kB)

ŘP_žádost o odečtení bodů_vzor2

žádost o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy

20090113_formular_RP_odecet_bodu_zadost_vzor2 (312.195 kB)

ŘP_žádost o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti_vzor

P_žádost o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti_vzor (12.911 kB)

ŘP_žádost o vrácení ŘO_12 bodů_vzor

P_žádost o vrácení ŘO_12 bodů_vzor (16.033 kB)

ŘP_žádost o vrácení ŘO_odborná způs._vzor

20080625_formular_RP_zadost_o_vraceni_RO_odborna_zpus._vzor (23 kB)

ŘP_žádost o vrácení ŘO_zákaz činnosti_vzor

P_žádost o vrácení ŘO_zákaz činnosti_vzor (15.687 kB)

ŘP_žádost o vrácení ŘO_zdravotní způs._vzor

20080625_formular_RP_zadost_o_vraceni_RO_zdravotni_zpus._vzor (26 kB)

ŘP_žádost o vydání MŘP

Žádost o vydání MŘP (120.701 kB)

ŘP_žádost o vydání paměťové karty_řidiče

1316149743_formular_rp_zadost_o_vydani_pametove_karty_ridice (162.982 kB)

ŘP_žádost o vydání paměťové karty_servisní

20080625_formular_RP_zadost_o_vydani_pametove_karty_servisni (28.5 kB)

ŘP_žádost o vydání paměťové karty_vozidla

20080625_formular_RP_zadost_o_vydani_pametove_karty_vozidla (28 kB)

ŘP_žádost o výpis z evidenční karty řidiče_vzor

20080625_formular_RP_zadost_o_vypis_z_evidencni_karty_ridice_vzor (28.5 kB)

ŘP_Žádost o zapsání profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu

Žádost o zapsání PPZŘ (26 kB)

ŘP_záznam o dopravní nehodě

20090108_formular_zaznam_o_dopravni_nehode (39.812 kB)

ŘP-čestné prohlášení

ŘP-čestné prohlášení (21 kB)

SME - žádost o povolení k provozování stanice měření emisí

SME žádosr vydání povolení k provozování SME (41.5 kB)

TAXI-A-Přihláška ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti řidiče taxislužby

A-Příhláška taxi2017 (36 kB)

TAXI-D-zapsání vozidla do evidence taxislužby a vydání výpisu z EVT

TAXI-D-zapsání vozidla do evidence taxislužby a vydání výpisu z EVT (39 kB)

TAXI-E-Žádost o vyřazení z evidence vozidel taxislužby, se kterými je taxislužba provozována

TAXI-E-Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel tax (38.5 kB)

TAXI-K-vystavení průkazu o způsobilosti řidiče taxislkužby na území ČR

TAXI-K-vystavení průkazu o způsobilosti řidiče taxislkužby na území ČR- nový (41 kB)

TAXI-T-oznámení o typu a čísle taxametru

TAXI-T-oznámení o typu a čísle taxametru (36 kB)

Žádost o povolení zvl. užívání pozemní komunikace

žádost o povolení zvláštního užívání (26.952 kB)

Žádost o připojení k silnici II.a III. třídy nebo k místní komunikaci nebo o vydání závazného stanoviska ve společném územním a stavebním řízení

dost o povolení sjezdu (25.972 kB)

Žádost o uzavírku provozu na pozemní komunikaci

dost o povolení uzavírky (18.663 kB)

Žádost o uznání testování silničního vozidla

Žádost o uznání testování silničního vozidla (280.183 kB)

Žádost o vydání karty řidiče

zadost_o_vydani_karty_ridice_18-09-01 (36 kB)

Žádost o vydání karty vozidla

zadost_o_vydani_karty_vozidla_18-09-01 (31.5 kB)

Žádost o zřízení vyhrazeného parkování pro ZTP, ZTP/P

20091007_Novy_formular_zadosti_o_zrizeni_vyhrazeneho_parkovani_ZTP (34.5 kB)

Životní situace

AŠ - vydání registrace autoškoly

AŠ_vydani_registrace_autoskoly (264.278 kB)

CRV - poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

CRV_poskytnuti_udaju_z_registru_silnicnich_vozidel (232.012 kB)

CRV - registrační značka na přání

CRV_registracni_znacka_na prani (231.438 kB)

CRV – schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

CRV_schvaleni_technicke_zpusobilosti_jednotlive_dovezeneho_vozidla (226.200 kB)

CRV – vyřazení silničního vozidla z provozu

CRV_vyrazeni_silnicniho_vozidla_z_provozu (275.992 kB)

CRV – výroba a přestavba vozidla

CRV_vyroba_a_prestavba_vozidla (264.031 kB)

CRV – vývoz vozidla do jiného státu

CRV_vyvoz_vozidla_do_jineho_statu (235.551 kB)

CRV – zánik silničního vozidla

CRV_zanik_silnicniho_vozidla (281.370 kB)

CRV – zápis silničního vozidla do registru vozidel

CRV_zapis_silnicniho_vozidla_do_registru_vozidel (238.823 kB)

CRV – změna ostatních údajů v registru vozidel

CRV_zmena_ostatnich_udaju_v_registru_vozidel (248.036 kB)

CRV – změna vlastníka nebo provozovatele

CRV_zmena_vlastnika_nebo_provozovatele (245.422 kB)

CRV – ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s RZ

CRV_ztrata_zniceni_nebo_odcizeni_tabulky_s_RZ (232.560 kB)

CRV – ztráta, zničení, odcizení, poškození TP, ORV

CRV_ztrata_zniceni_odcizeni_poskozeni_tp_orv (227.285 kB)

Připojení sousedních nemovitostí na pozemní komunikace

dost o připojení na PK (25.698 kB)

ŘP - Mezinárodní řidičský průkaz - vydání

P_mezinarodni_ridicsky_prukaz_vydani (226.918 kB)

ŘP - Odečet bodů

P_odecet_bodu (216.888 kB)

ŘP - Průkaz profesní způsobilosti řidiče

P_prukaz_profesni_zpusobilosti_ridice (243.869 kB)

ŘP - Řidičský průkaz po autoškole

P_ridicsky_prukaz_po_autoskole (218.543 kB)

ŘP - Řidičský průkaz, MŘP - odevzdání

P_ridicsky_prukaz_mrp_odevzdani (226.057 kB)

ŘP - Řidičský průkaz, MŘP - výměna

P_ridicsky_prukaz_mrp_vymena (236.750 kB)

ŘP - Upuštění od zbytku výkonu zákazu činnosti

P_upusteni_od_zbytku_vykonu_zakazu_cinnosti (227.053 kB)

ŘP - Vrácení řidičského oprávnění

P_vraceni_ridicskeho_opravneni (259.256 kB)

ŘP - Vydání paměťová karty vozidla (podniku) pro digitální tachograf

P_vydani_pametove_karty_vozidla_(podniku)_pro_digitalni_tachograf (231.881 kB)

ŘP - Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf

P_vydani_pametove_karty_ridice_pro_digitalni_tachograf (238.315 kB)

ŘP - Vydání paměťové karty servisní (dílny) pro digitální tachograf

P_vydani_pametove_karty_servisni_(dilny)_pro_digitalni_tachograf (233.014 kB)

ŘP - Výměna řidičského průkazu členského státu

P_vymena_ridicskeho_prukazu_clenskeho_statu (236.286 kB)

ŘP - Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem

P_vymena_ridicskeho_prukazu_vydaneho_cizim_statem (235.586 kB)

Stanice měření emisí

Stanice měření emisí (55 kB)

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

stanoveni_mistni_a_prechodne_upravy_provozu_na_pozemnich_komunikacich (19.707 kB)

Taxi - Oprávnění řidiče taxislužby

Opravneni_ridice_taxisluzby (53.5 kB)

Taxi - Zkouška ze znalosti místopisu a obsluhy taxametru

Zkouska_ze_znalosti_mistopisu_a_obsluhy_taxametru (52 kB)

Uzavírka provozu na pozemních komunikacích

uzavirka_pk (23.059 kB)

Zvláštní užívání pozemních komunikací - zřízení vyhrazeného parkování pro ZTP a ZTP/P

zvlastni_uzivani_pk_zrizeni_vyhrazeneho_parkovani_pro_ztp_a_ztpp (21.492 kB)

Zvláštní úživání pozemních komunikacích

zvlastni_uzivani_pk (21.064 kB)

Změny v jízdních řádech MHD

autor: MM F-M,  

Od neděle 1. září se mění jízdní řády některých linek MHD [ celý článek ]

Uzavírka železničního přejezdu na ul. Míru ve Frýdku

autor: MM F-M,  

Ve čtvrtek 5. 9. 2019 od 7:15 do 19:15 hodin bude z důvodu provádění stavebních prací uzavřen železniční přejezd na trati Ostrava – Frýdek-Místek, křížení ulice Míru a ulice Křižíkova ve Frýdku. [ celý článek ]

Uzavírka Zámeckého náměstí, ul. Zámecké a parkoviště u Kauflandu ve Frýdku

autor: MM F-M,  

V sobotu 14. 09. 2019 od 6 hod do 15 hodin budou plně uzavřeny místní komunikace ulice Zámecká, část Zámeckého náměstí a celé parkoviště u Kauflandu ve Frýdku z důvodu konání akce: ... [ celý článek ]

ZMĚNA v plánu blokového čištění ulic 2019 – A. Staška – V. Nezvala

autor: MM F-M,  

Z důvodu provádění oprav chodníků a následně komunikace na ul. A. Staška dochází ke změně v plánu blokového čištění ulic 2019. Dne 10.09.2019 se bude čistit ul. V. Nezvala, dne 14.11.2019 ... [ celý článek ]

Výluka na trati Ostrava - Valašské Meziří

autor: MM F-M,  

SŽDC informuje o výluce na trati Ostrava - Valašské Meziříčí (a zpět) [ celý článek ]

Výluka na trati Ostrava - Valašské Meziříčí

autor: MM F-M,  

SŽDC informuje o výluce na trati Ostrava - Valašské Meziříčí (a zpět) [ celý článek ]

< 1 2 3 4 ... 87 >

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
18.31 °C
11.39 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)