ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Tiskopisy, materiály

AŠ_hlášení o zahájení kursu_vzor

20080625_formular_AS_hlaseni_o_zahajeni_kursu_vzor (45 kB)

AŠ_posudek o zdravotní způsobilosti

1302866130_formular_as_posudek_o_zdravotni_zpusobilosti (35.5 kB)

AŠ_posudek o zdravotní způsobilosti_prohlášení

 

formulář_AŠ_posudek o zdravotní způsobilosti_prohlášení (33 kB)

AŠ_převodka výuky a výcviku_vzor

20080625_formular_AS_prevodka_vyuky_a_vycviku_vzor (29.5 kB)

AŠ_žádost o přijetí k výuce a výcviku

20080625_formular_AS_zadost_o_ridicske_opravneni (1.882 MB)

AŠ_žádost o vydání registrace k provozování autoškoly

AŠ_žádost o vydání registrace k provozování autoškoly_vzor (15.045 kB)

AŠ_žádost o výjimku z místní úpravy provozu na PK

Žádost o výjimku z místní úpravy provozu na PK pro AŠ (31.5 kB)

AŠ_žádost o zkoušky z odborné způsobilosti

přihláška_žádost o zkoušky z odborné způsobilosti (41.5 kB)

AŠ_žádost o změnu registrace AŠ_fyz.os._vzor

AŠ_žádost o změnu registrace AŠ_fyz.os_vzor (13.392 kB)

AŠ_žádost o změnu registrace AŠ_práv.os._vzor

AŠ_žádost o změnu registrace AŠ_práv.os_vzor (13.513 kB)

CRV_oznámení o umístění a účelu využití vyřazeného silničního vozidla

CRV_oznámení o umístění a účelu využití vyřazeného silničního vozidla (28.5 kB)

CRV_oznámení o ztrátě

Oznameni_o_ztrate (632.305 kB)

CRV_plná moc_vzor

20080625_formular_CRV_plna_moc_vzor (27.5 kB)

CRV_přehled dovozců a výrobců tažných zařízení

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Schvalovani_vozidel/Tazne_zarizeni/Seznam_vyrobcu_a_dovozcu_taznych_zarizeni.htm

CRV_přehled zpracovatelů autovraků

https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ralight

CRV_žádost o poskytnutí údajů

Zadost_o_poskytnuti_udaju (621.152 kB)

CRV_žádost o povolení výroby-přestavby vozidla

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, povolení přestavby vozidla (133.209 kB)

CRV_žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla (152.748 kB)

CRV_žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného-přestavěného vozidla

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného-přestavěného vozidla (139.314 kB)

CRV_žádost o vydání nového dokladu

Zadost_o_vydani_noveho_dokladu (639.890 kB)

CRV_žádost o vydání tabulky

Zadost_o_vydani_tabulky (629.080 kB)

CRV_žádost o vydání tabulky-vývoz

Zadost_o_vydani_tabulky_vyvoz (631.065 kB)

CRV_žádost o vyřazení

Zadost_o_vyrazeni (636.855 kB)

CRV_žádost o zápis silničního vozidla

Zadost_o_zapis_silnicniho_vozidla (665.117 kB)

CRV_žádost o zápis změn

Zadost_o_zapis_zmen (646.372 kB)

CRV_žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Žádost o zápis změn údajů (192.030 kB)

CRV_žádost o zápis změny vlastníka

Zadost_o_zapis_zmeny_vlastnika (640.919 kB)

Návrh stanovení místní a přechodné úpravy provozu na PK

návrh stanovení místní úpravy provozu na PK (50 kB)

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti řidičů taxi

A - Přihláška k ZOZ řidičů taxi - nová (40.5 kB)

ŘP_plná moc_vzor

20080625_formular_RP_plna_moc_vzor (28 kB)

ŘP_profesní osvědčení řidiče_potvrzení o školení

20080625_formular_RP_profesni_osvedceni_ridice_potvrzeni_o_skoleni (29 kB)

ŘP_profesní osvědčení řidiče_potvrzení o vykonání zkoušky

20080625_formular_RP_profesni_osvedceni_ridice_potvrzeni_o_vykonani_zkousky (24.5 kB)

ŘP_vzdání se řidičského oprávnění_vzor

20080625_formular_RP_vzdani_se_ridicskeho_opravneni_vzor (160.144 kB)

ŘP_žádost o odečtení bodů_vzor2

žádost o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy

20090113_formular_RP_odecet_bodu_zadost_vzor2 (312.195 kB)

ŘP_žádost o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti_vzor

P_žádost o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti_vzor (12.911 kB)

ŘP_žádost o vrácení ŘO_12 bodů_vzor

P_žádost o vrácení ŘO_12 bodů_vzor (16.033 kB)

ŘP_žádost o vrácení ŘO_odborná způs._vzor

20080625_formular_RP_zadost_o_vraceni_RO_odborna_zpus._vzor (23 kB)

ŘP_žádost o vrácení ŘO_zákaz činnosti_vzor

P_žádost o vrácení ŘO_zákaz činnosti_vzor (15.687 kB)

ŘP_žádost o vrácení ŘO_zdravotní způs._vzor

20080625_formular_RP_zadost_o_vraceni_RO_zdravotni_zpus._vzor (26 kB)

ŘP_žádost o vydání MŘP

Žádost o vydání MŘP (120.701 kB)

ŘP_žádost o vydání paměťové karty_řidiče

1316149743_formular_rp_zadost_o_vydani_pametove_karty_ridice (162.982 kB)

ŘP_žádost o vydání paměťové karty_servisní

20080625_formular_RP_zadost_o_vydani_pametove_karty_servisni (28.5 kB)

ŘP_žádost o vydání paměťové karty_vozidla

20080625_formular_RP_zadost_o_vydani_pametove_karty_vozidla (28 kB)

ŘP_žádost o výpis z evidenční karty řidiče_vzor

20080625_formular_RP_zadost_o_vypis_z_evidencni_karty_ridice_vzor (28.5 kB)

ŘP_Žádost o zapsání profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu

Žádost o zapsání PPZŘ (26 kB)

ŘP_záznam o dopravní nehodě

20090108_formular_zaznam_o_dopravni_nehode (39.812 kB)

ŘP-čestné prohlášení

ŘP-čestné prohlášení (21 kB)

SME - žádost o povolení k provozování stanice měření emisí

SME žádosr vydání povolení k provozování SME (41.5 kB)

TAXI-A-Přihláška ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti řidiče taxislužby

A-Příhláška taxi2017 (36 kB)

TAXI-D-zapsání vozidla do evidence taxislužby a vydání výpisu z EVT

TAXI-D-zapsání vozidla do evidence taxislužby a vydání výpisu z EVT (39 kB)

TAXI-E-Žádost o vyřazení z evidence vozidel taxislužby, se kterými je taxislužba provozována

TAXI-E-Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel tax (38.5 kB)

TAXI-K-vystavení průkazu o způsobilosti řidiče taxislkužby na území ČR

TAXI-K-vystavení průkazu o způsobilosti řidiče taxislkužby na území ČR- nový (41 kB)

TAXI-T-oznámení o typu a čísle taxametru

TAXI-T-oznámení o typu a čísle taxametru (36 kB)

Žádost o povolení zvl. užívání pozemní komunikace

žádost o povolení zvláštního užívání (26.952 kB)

Žádost o připojení k silnici II.a III. třídy nebo k místní komunikaci nebo o vydání závazného stanoviska ve společném územním a stavebním řízení

dost o povolení sjezdu (25.972 kB)

Žádost o uzavírku provozu na pozemní komunikaci

dost o povolení uzavírky (18.663 kB)

Žádost o uznání testování silničního vozidla

Žádost o uznání testování silničního vozidla (280.183 kB)

Žádost o vydání karty řidiče

zadost_o_vydani_karty_ridice_18-09-01 (36 kB)

Žádost o vydání karty vozidla

zadost_o_vydani_karty_vozidla_18-09-01 (31.5 kB)

Žádost o zřízení vyhrazeného parkování pro ZTP, ZTP/P

20091007_Novy_formular_zadosti_o_zrizeni_vyhrazeneho_parkovani_ZTP (34.5 kB)

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
20.38 °C
15.35 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)