Informace pro školy

11. listopadu 2013

Právo rodičů zletilých studentů na informace o studiu

K dotazu výchovné poradkyně SŠ FM (říjen 2013 - schůzka výchovných poradců na ÚP FM), zda škola neporušuje předpisy, když přes nesouhlas studenta informuje rodiče o studijních výsledcích jejich syna či dcery:
Podle § 21, odst. 3 zákona 561/2004 Sb. /v platném znění/ školský zákon - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popř. osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.