Obnova kulturní památky – socha Kristus trpící u kůlu

Projekt: Obnova kulturní památky – socha Kristus trpící u kůlu

Popis projektu: V roce 2016 bylo realizováno restaurování pískovcové sochy Krista trpícího u kůlu za dohledu pracovníků památkové péče. Restaurátorské práce byly prováděny v několika etapách:

-          čištění,

-          neutralizace povrchu,

-          konsolidace kamenného materiálu,

-          doplnění chybějících částí,

-          barevné sjednocení,

-          závěrečná povrchová úprava,

-          kovový atribut.

 

Projekt je spolufinancován Ministerstvem kultury ČR v rámci státní finanční podpory v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.