Nacházíte se: Občan > Orgány města > Magistrát města > Odbor územního rozvoje a stavebního řádu  > Projekty > SFDI > D48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňové křížení místních komunikací

D48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňové křížení místních komunikací

PDF E-mail Print

 

Projekt: D48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňová křížení místních komunikací

Registrační číslo:

Popis projektu: Projekt představuje výstavbu mimoúrovňového křížení místních komunikací na ulici Nad Přehradou a ulici K Olešné, které jsou přerušeny plánovanou nadřazenou dopravní infrastrukturou „D 48 Frýdek – Místek, obchvat“, jejímž investorem je ŘSD ČR. Jedná se o realizaci zejména 2 mostních objektů s nezbytným napojením na stávající místní komunikace.

Cíle projektu: Cílem projektu je zachovat přístup obyvatel do/z lokality „Olešná“ i po realizaci obchvatu D48 Frýdek-Místek, a to po místních komunikacích, které jsou v současné době pro dopravu prioritní a jsou ve značné míře využívány i cyklisty a chodci. Dílčími cíli jsou:
a) Zachování dostatečné a rychlé dostupnosti do a z lokality Olešná pro motorová vozidla;
b) Zajištění bezpečné přepravy do a z lokality Olešná pro cyklisty a chodce;
c) Snížení přepravních časů a vzdáleností oproti situaci, kdy by řešené místní komunikace byly neprůjezdné;
d) Zamezení zvýšení intenzit dopravy na „objízdných“ komunikacích na ul. Příborská a Palkovická, a s tím související eliminace případných negativních důsledků (např. zvýšení nehodovosti, apod.);
e) Zajištění výhodnější dopravní obsluhy (časově rychlejší, vzdálenostně kratší) vodní nádrže Olešná autobusy městské hromadné dopravy, kdy nebudou autobusy nuceny najíždět na silnici 48 od prostoru výhledové okružní křižovatky severně od rybníka Arnošt a znovu ze silice 48 sjíždět po přeložce sil. 473

Projekt je spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury.

Obrázky

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
-2.93 °C
0.84 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)