Arboretum Frýdek-Místek

PDF E-mail Print

 

Projekt: Arboretum Frýdek-Místek

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0000696

Realizace: říjen 2015 - listopad 2016

 

Popis projektu: Projekt byl realizován ve městě Frýdku-Místku v prostoru mezi ulicemi J.E.Purkyně, Na Bažinách, I.J.Pešiny a U Nemocnice. Vybudování arboreta spočívalo v provedení vegetačních úprav území, výsadby rostlin, trav a dřevin, vybudování zpevněných ploch vč. odpočinkových ploch s lavičkami a pergolami, přemostění - lávek přes terénní nerovnosti, oplocení areálu včetně vstupních bran, vrtané studny včetně akumulační jímky a veřejného osvětlení areálu. Bylo upraveno území o rozloze 18 735 m2.

Cíle projektu: Při stavbě arboreta došlo k revitalizaci vodního toku, který protéká středem arboreta v téměř celé délce. V části horního i spodního arboreta byly revitalizované dvě vodní plochy o velikosti cca 80 m2. Při stavbě arboreta byl zachován původní a přirozený stav vodního toku a tím byla zachována a zvýšena jeho ekologicko-stabilizační funkce.  Přirozený vodní tok je základem pro příznivý stav z hlediska biologického. Podél vodního toku byly vysázeny nové rostliny, které zvýší jeho biologickou funkci a dojde k rozšíření volně žijících živočichů vázáných na vodní tok a rostliny.  V současné době velká část živočichů vázaná na vodní tok patří mezi zvláště chráněné živočichy. V posledních letech došlo k celkovému snížení vodních srážek a jakákoliv voda zadržená v krajině má nezastupitelnou ekologickou funkci.

Další ekologické přínosy zbudovaného arboreta:

-              zvýšení rozmanitosti původních i nepůvodních druhů rostlin,

-              zvýšení rozmanitosti druhů živočichů díky úpravě plochy (vybudování jezírek, výsadba nových dřevin), 

-              zamezení rozrůstání se rychle rozšiřujícího se druhu ostružiníku,

-              zvýšení estetické hodnoty lokality,

-              rekreační a kulturní zóna.

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR a MŽP.

 

Obrázky

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
15.31 °C
9.97 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)