Obec Pražmo

Územní plán Pražmo

Územní plán Pražmo byl vydaný Zastupitelstvem obce Pražmo dne 25. 2. 2016 a nabyl účinnosti dne 17. 3. 2016.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Pražmo, Stavebního úřadu v Raškovicích, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Pražmo – http://www.prazmo.cz/index.php?script_name=zmena-up-prazmo

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/