ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
/POTŘEBUJI VYŘÍDIT/

1.04 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

1.04 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (64.5 kB)

1.05 Kolaudační souhlas

1.05 Kolaudační souhlas (58 kB)

1.06 Návrh na kolaudaci stavby

1.06 Návrh na kolaudaci stavby (57.5 kB)

1.07 Ohlášení odstranění

1.07 Ohlášení odstranění (57 kB)

1.08 Ohlášení stavby

1.08 Ohlášení stavby (56.5 kB)

1.09 Ohlášení dokončení stavby

1.09_ohlášení_dokončení_stavby (55 kB)

1.10 Oznámení stavby posouzené AI

1.10 Oznámení stavby posouzené AI (57 kB)

1.11 Žádost o přidělení čísla popisného

1.11_zadost_o_prideleni_cisla_popisneho (57 kB)

1.12 Žádost o stavební povolení

1.12 Žádost o stavební povolení (63 kB)

1.13 Žádost o povolení předčasného užívání stavby

1.13 Žádost o povolení předčasného užívání stavby (63 kB)

1.14 Územní souhlas

1.14 Územní souhlas (60 kB)

1.16 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků

1.16 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků (67 kB)

1.17 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

1.17 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (66.5 kB)

1.18 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

1.18 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (66.5 kB)

1.19 Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

1.19 Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (69 kB)

1.20 Žádost o vydání koordinovaného stanoviska

1.20 zadost o vydani koordinovaneho stanoviska (62 kB)